Vårt erbjudande

AniCuras ambition är att alltid erbjuda djursjukvård av högsta möjliga kvalitet. De djursjukhus som ingår i AniCura är noga utvalda utifrån medicinsk kvalitet, kunskapsnivå och service.

AniCuras kvalitetsarbete

Forskning

AniCura bedriver omfattande klinisk forskning för att utveckla djursjukvården. AniCuras Forskningsfond tillför varje år medel till utvalda forskningsprojekt.

AniCuras Forskningsfond

Specialistområden

Inom AniCura finns internationell specialistkompetens inom hela det veterinärmedicinska fältet. Vi mottar många remissfall och står för en stor del av den mer avancerade djursjukvården.

Specialistområden

AniCura i Europa

AniCuras djursjukhus finns på 250 platser i tio europeiska länder. Vi kombinerar personligt engagemang och lokalt beslutsfattande med global expertis genom vårt internationella nätverk. 

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Tyskland, Österrike & Schweiz
  • Nederländerna
Läs mer

AniCuras kvalitetsrapport

Varje år publicerar AniCura en rapport som beskriver hur vi arbetat med vårdkvalitet under året. Rapporten är unik inom djursjukvården och innehåller viktiga slutsatser om medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

Läs mer

Förebyggande vård

En god förebyggande vård är viktigt för att minska riskerna för hälsoproblem. Därför har AniCura tagit fram AniPlan, ett prisvärt paket med förebyggande vårdtjänster.

AniPlan