AniCura i samhället

AniCuras vision om att tillsammans skapa framtidens djursjukvård är ett ansvar som sträcker sig utöver den egna verksamheten. Vi arbetar för att utveckla hela branschen och satsar betydande resurser på forskning. Vi är engagerade i utvalda organisationer som arbetar för en bättre djurhälsa.

Läs mer

Kvalitet

AniCuras kvalitetsarbete är unikt inom europeisk djursjukvård. Vi sprider kunskap om vårdkvalitet för att utveckla hela branschen.

Läs mer

Veterinärer utan gränser

AniCura är huvudsponsor för den ideella föreningen Veterinärer utan gränser som hjälper djur och människor i utsatta områden runtom i världen.

Läs mer

Fri vård för hemlösas djur

Flera av AniCuras djursjukhus erbjuder fri vård för bostadslösas husdjur. Vården organiseras tillsammans med organisationer för bostadslösa.

Läs mer

Forskning

AniCuras forskningsfond grundades 2013 för att stötta och förstärka den vetenskapligt grundade vården inom flera områden. AniCura och AniCuras största ägare tillskjuter medel till fonden som varje år finansierar ett antal viktiga forskningsprojekt.

Läs mer

AniCuras forskningsprojekt

Hundstallet

AniCura stödjer Hundstallet som tar emot och vårdar hundar som inte längre kan vara hos sina mattar och hussar.

Läs mer

Vård- och terapihundsföreningen

AniCura är med och skapar en bättre tillvaro för människor som inte har möjlighet att själva vara hundägare.

Läs mer

Norges Blindeforbund

Det är kostsamt både att utbilda och hålla ledarhundarna friska och vi är glada att kunna stödja Blindeforbundet i detta arbetet samt att kunna bidra till en ökad kunskap om ledarhundarnas betydelse.

Läs mer

Manimalis

Manimalis är en organisation som delar AniCuras värderingar och arbetar för att öka kännedomen om djurens positiva effekter på individer och samhället.

Läs mer