Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura presenterar kvalitets- och hållbarhetsrapporten för 2020

Pressmeddelande

Sedan 2015 har AniCura publicerat en årlig kvalitets- och hållbarhetsrapport som beskriver utvecklingen inom medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och antibiotikaanvändning på AniCuras djursjukhus och kliniker. Rapporten för 2020 beskriver utvecklingen under COVID-19, veterinärvård, medarbetare och fördelarna med starka värderingar.

-     AniCura fortsätter att utvecklas och växa snabbt som en ledande leverantör av högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Som i våra tidigare fem rapporter är vårt mål att dela lärdomar från verksamheten och bidra med insikter om AniCura. Nytt för i år är hur vi som företag hanterat de utmaningar som COVID-19 orsakat men även hur AniCuras starka värderingar hjälpt oss att bli ännu bättre, säger Azita Shariati, vd och koncernchef för AniCura.

2020 fortsatte AniCuras arbete med att uppmuntra professionell utveckling och specialisering. Rapporten beskriver även AniCuras arbete inom digitalisering och utveckling av digitala veterinärtjänster till husdjursägare i alla skandinaviska länder.

Åtgärder och förbättringar för en klokare användning av antibiotika är en ständig strävan inom AniCura. Under en femårsperiod har användningen av antibiotika på AniCuras djursjukhus och kliniker i Europa minskat med nästan 50 procent. År 2020 släppte AniCura sina antibiotiska riktlinjer för de åtta vanligaste indikationerna för systemisk antibiotikaanvändning.

Bättre infektionskontroll och förebyggande åtgärder

För att trygga patienternas och medarbetarnas säkerhet är det viktigt att klädkod och tvättinstruktioner efterlevs. I år genomförde AniCura en undersökning bland 130 kliniker i nio länder samt 1 239 klädkodsobservationer i realtid. 74% av klinikerna har utsett en infektionsansvarig och 83% av klinikerna har dokumenterade rutiner för bättre infektionskontroll.

Förbättrad incidenthantering

År 2018 lanserades det digitala AniCura Patient Safety Improvement System (APSIS) som ett verktyg för att göra det möjligt för kliniker att systematiskt dokumentera, analysera och lära av medicinska incidenter.  Under 2020 noterades att 92% av incidenterna går att förebygga. Att säkerställa en god incidenthantering tar tid och kräver bra kommunikationsförmåga, men väl värt insatsen.

Investeringar i ledarskapsutveckling är kritiskt

Ledarskap och kontinuerlig utveckling och specialisering är avgörande för AniCuras förmåga att locka, behålla och vidareutveckla medarbetare som krävs för att skapa framtidens djursjukvård. Under 2020 lanserade därför AniCura ett program med fokus på ledarskap och affärsutveckling, samt ett tvåårigt utvecklingsprogram för nya veterinärer.

På AniCuras hemsida finns den fullständiga rapporten:

https://www.anicuragroup.com/globalassets/group/documents/quality/anicura---quality-and-sustainability-report-2020.pdf

 

För mer information, vänligen kontakta

Linda Nyberg, kommunikationsdirektör AniCura, +46 760 06 19 15