Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Användningen av antibiotika har minskat med nästan 50 procent på AniCuras europeiska djursjukhus och kliniker

Pressmeddelande

Under en femårsperiod har användningen av antibiotika på AniCuras djursjukhus och kliniker i Europa minskat med nästan 50 procent. Det framgår av den årliga undersökningen som genomförts av AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Resultaten av studien presenteras i samband med World Antibiotics Awareness Week, ett globalt initiativ för att sprida kunskap om antibiotika och antibiotikaresistens. Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot djur- och folkhälsan.

AniCura består av 350 veterinärsjukhus i 13 länder och presenterar idag resultaten av sin europeiska studie om antibiotikaanvändning i sin verksamhet. Studien 2020 baseras på 23 000 hundar, där 8% fick antibiotika mellan 5 och 14% under den uppmätta veckan.

-     Genom att intensifiera våra åtgärder, dela med oss av förbättringar mellan kliniker och främja förebilder för klokare antibiotikaanvändning är vi på AniCura övertygade om att nå vårt mål om 5% användning 2030. Detta är väl anpassat till AniCuras moderbolags, Mars Veterinary Health, strategi säger Ulrika Grönlund, medicinsk kvalitetansvarig AniCura.

Detta är en del av AniCuras ambition att skapa en bättre värld för sällskapsdjur genom att forma framtiden för veterinärvård. Sedan undersökningen startade för fem år sedan har ytterligare fyra länder * inkluderats i studien.

-     Jag är mycket nöjd med att se en betydande minskning av antibiotikaanvändningen i våra kliniker under de senaste fem åren. De viktigaste drivkrafterna bakom denna nedgång är våra upprepade mätningar som har ökat medvetenheten och förbättrat praxis för bättre användning av antibiotika i Europa. Arbetet med att minska antibiotikaanvändningen för att motverka spridningen av resistenta bakterier har hög prioritet för oss, säger Ulrika Grönlund, medicinsk kvalitetansvarig AniCura.

AniCura introducerar även ett ny digitalt verktyg, där varje klinik får en visuell översikt på deras antibiotikaanvändning, vilka antibiotika de föreskrev, för vilka indikationer och hur de använder diagnostiska verktyg. Därmed kan veterinärerna på AniCura bli medvetna om sitt förskrivningsbeteende, och i kombination med AniCuras nyligen lanserade rekommendationer, kan de både öka sin kunskap och förändra sin  attityd om hur de använder antibiotika idag.Om studien

AniCuras nya studie genomfördes under en vecka i oktober 2020 och omfattade 23 000 hundar som behandlades vid 164 veterinärsjukhus och kliniker i nio länder. I genomsnitt fick 8% av hundarna antibiotika från 5 till 14%. De fullständiga resultaten kommer att publiceras i AniCuras Kvalitet & Hållbarhetsrapport 2020, som släpps i februari 2021.

* Italien, Spanien, Frankrike och Belgien

För mer information, vänligen kontakta

Ulrika Grönlund, medicinsk kvalitetansvarig AniCura, 0706 38 75 62

Linda Nyberg, kommunikationsdirektör AniCura, +46 760 06 19 15