Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Slutsatser från röntgenundersökningar i djursjukvården kan vara missvisande

Pressmeddelande

I en ny studie genomförd inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram analyserades 600 genomförda röntgenundersökningar. I endast 65% av fallen hade korrekta slutsatser dragits.

Röntgenbilder tas vid ungefär var tionde patientbesök och är därmed en av de vanligaste diagnostiska metoderna inom djursjukvården. I AniCuras nya studie, som leddes av Dr. Anthony Pease (DVM, MS, DACVR), specialist inom bilddiagnostik, analyserades mer än 600 röntgenundersökningar från 111 djurkliniker runtom i Europa för att undersöka kvaliteten av de slutsatser som dragits av röntgenundersökningarna. Studien, som genomfördes inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram, visade att enbart 65% av röntgenundersökningarna resulterade i adekvata slutsatser. Resultatet var likartat mellan de deltagande länderna.

-     En framgångsrik behandling är beroende av högkvalitativ diagnostik, och resultatet från denna studie visar att vi kan förbättra användandet av röntgen inom djursjukvården. Genom mer utbildning, förbättrade riktlinjer och användning av specialistkompetens via digitala bildtjänster kan vi stärka kvaliteten inom bilddiagnostik, säger Jo Amundstad, veterinär och ansvarig för studien på AniCura.

De 111 djurkliniker som deltog i studien bidrog med fem röntgenbilder vardera tillsammans med deras kliniska slutsatser och tolkningar. Bilder och slutsatser analyserades av Dr. Pease och erhöll ett kvalitetsbetyg som omfattade bildkvalitet, tolkning, slutsats samt eventuella brister i strålningssäkerhet.

-     Det var spännande att delta i denna studie på uppdrag av AniCura. Det är första gången vi kunde genomföra en större internationell studie inom bilddiagnostisk kvalité i djursjukvården och studien har gett oss insikter som är viktiga för den fortsatta utvecklingen, säger Dr. Anthony Pease, specialist (Diplomate) inom veterinärmedicinsk radiologi.

Studien genomfördes under perioden januari-februari 2019.

 

För mer information, vänligen kontakta

Maria Tullberg, kommunikationschef AniCura, +46 736 268 886