Europaparlamentarikern Fredrick Federley besöker AniCura

Nyhet

På fredagen den 15 februari besökte Europaparlamentarikern, Fredrick Federley, AniCura för att lära sig mer om veterinärvård och diskutera användandet av antibiotika inom Europa.

Besöket ägde rum hos AniCura Djursjukhuset Albano utanför Stockholm, och inkluderade förutom en visning av djursjukhuset även en upplysande diskussioner om  användandet av antibiotika inom veterinärvården, AniCuras ansträngningar för att säkra en klok användning av antibiotika samt hur Europesika Unionen hanterar frågan.