Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Bättre handhygien i Tyskland och Nederländerna

Pressmeddelande

Nya resultat från AniCuras studie i handhygien visar att djursjukhus i framförallt Tyskland och Nederländerna har förbättrat handhygienen genom AniCuras kvalitetsprogram. God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att motverka spridning av infektioner och resistenta bakterier i sjukvården.

För fjärde året i rad har AniCura slutfört en studie om handhygien i europeisk djursjukvård. I år deltog 120 djursjukhus och djurkliniker från åtta länder i studien. Under april mättes användande av alkoholbaserad handdesinfektion på djursjukhusen. I genomsnitt förbrukades 6,7 ml alkoholbaserad handdesinfektion per patient och dag. I Tyskland och Nederländerna ökade förbrukningen av handdesinfektion med flera milliliter per patient och dag jämfört med tidigare år.

-     Det är glädjande att se att djurkliniker som nyligen blivit del av AniCura har dragit nytta av vårt kvalitetsprogram och förbättrat handhygienen på kliniken, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

Handhygien centralt i kampen mot resistenta bakterier

God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga infektioner i sjukvården. God handhygien motverkar spridning av bakterier mellan personal, mellan personal och patienter och mellan patienter. Alkoholbaserad handdesinfektion under och mellan alla patientbesök är det enda effektiva sättet att minimera smittspridning.

-     Handhygien är viktigare än någonsin när vi nu ser att resistenta bakterier sprids snabbt över världen. För oss handlar det om våra patienter och medarbetare men också om samhället i stort. Djursjukvårdspersonal löper högre risk att möta resistenta bakterier i arbetet och kan sprida dessa vidare i samhället, säger Ulrika Grönlund.

AniCuras studie i handhygien utfördes under april inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram. Att mäta konsumtionen av alkoholbaserad handhygien är ett vedertaget sätt att utvärdera hygienstandarder i sjukvården. Studien visade också att djurklinikerna i genomsnitt hade 1,1 flaskor med handdesinfektion per mottagningsrum.

Tips till djurvårdspersonal

  • Se till att det finns dokumenterade rutiner för hygien och handhygien på kliniken
  • Utse en ansvarig person för att koordinera klinikens hygienarbete
  • Säkerställ att det finns alkoholbaserad handdesinfektion tillgängligt för alla anställda
  • Desinficera händerna före och efter kontakt med varje patient, och när handskar tas på eller av
  • Använd alltid desinfektionsmedel när du flyttar mellan patient och omgivande miljö för att undvika att bakterier sprids till arbetsbänkar, tangentbord, lådor och utrustning och annat

 

För mer information, vänligen kontakta

Maria Tullberg, kommunikationschef AniCura, +46 736 268 886