Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura presenterar kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018

Pressmeddelande

AniCura, en av Europas ledande aktörer inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, presenterar idag sin kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 och lovar samtidigt att halvera företagets förbrukning av antibiotika.

Sedan 2015 har AniCura presenterat en årlig kvalitetsrapport som beskriver utvecklingen inom kvalitet och patientsäkerhet samt användningen av antibiotika bland AniCuras 250 djursjukhus och djurkliniker. Under det senaste året har majoriteten av AniCuras djurkliniker minskat sin förbrukning av antibiotika, och vid ca en tredjedel av djurklinikerna har förbrukningen minskat med över 30 procent. Nu tar AniCura nästa steg i kampen mot resistenta bakterier med målet att halvera förbrukningen av antibiotika till år 2030.

- Resistenta bakterier är idag ett av de allvarligaste hoten mot både folk- och djurhälsan, orsakat av en överkonsumtion av antibiotika och undermålig vårdhygien. Nu tar vi krafttag i antibiotikafrågan på europeisk nivå med målet att halvera vår förbrukning, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

AniCuras kvalitets- och hållbarhetsrapport är den första i sitt slag inom djursjukvården och beskriver utvecklingen inom de nio fokusområden som AniCuras kvalitetsprogram QualiCura omfattar. Under 2018 involverade AniCura sina intressenter i en intressentdialog för att ta ett helhetsgrepp i arbetet för en hållbar djursjukvård. Rapporten för 2018 beskriver därför utöver kvalitet och antibiotikaanvändning vid AniCuras djurkliniker också hur AniCura arbetar för att utveckla en hållbar arbetsplats, med förebyggande vård samt med företagets miljöpåverkan.

- Jag är stolt över vad vi åstadkommit inom kvalitet och patientsäkerhet samt den rapport vi presenterar varje år. I år har vi tagit ytterligare ett kliv genom att inkludera fler centrala områden inom hållbarhet eftersom vi vet att en hållbar djursjukvård är viktigt för både kunder och medarbetare. Syftet med rapporten är att skapa transparens kring verksamheten men också att dela med oss av våra erfarenheter så att hela marknaden kan utvecklas, avslutar Peter Dahlberg, vd AniCura.

AniCuras kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 är publicerad på www.anicuragroup.com.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886