Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

16 forskningsprojekt erhåller finansiering från AniCuras Forskningsfond

Pressmeddelande

Under 2019 tilldelas 16 forskningsprojekt medel ur AniCuras Forskningsfond. Det är femte året i rad som AniCuras Forskningsfond stödjer utvalda projekt inom klinisk forskning i Europa.

Sedan 2015 stöttar AniCuras Forskningsfond forskningsprojekt som kan leda till väsentliga förbättringar av djurhälsan. AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar ansökningar och beslutar vilka forskningsprojekt som ska erhålla finansiering. Under 2019 beslutade AniCuras ägare, Mars Petcare, att dubblera storleken på AniCuras Forskningsfond.

-     Vi är glada över att ha dubblerat vår forskningsfond i år, vilket lett till att 16 forskningsprojekt erhåller betydande finansiering under 2019. Jag ser fram emot att följa årets projekt som adresserar frågor såsom snabbare sårläkning, epilepsi hos hundar och amyloidos bland katthemskatter, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd.

Projekt som kvalificerar sig för finansiering genom AniCuras Forskningsfond svarar mot särskilda kriterier om akademisk kvalitet och ska också ha potential för att publiceras i en veterinärmedicinsk vetenskaplig tidskrift samt kunna leda till förbättrad diagnostik och/eller behandlingsmetoder.

Veterinärmedicinsk forskning utanför universiteten saknar ofta finansiering och genom AniCuras Forskningsfond får veterinärer och djursjukskötare utan koppling till universiteten möjlighet att bedriva forskning.

Besök www.anicuragroup.com för att se listan med alla projekt som erhåller finansiering från AniCuras Forskningsfond under 2019.

 

För mer information, vänligen kontakta

Maria Tullberg, kommunikationschef AniCura, +46 736 268 886