Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Svensk djursjukvård förebild i EU

Nyhet

I oktober besökte EU-kommissionen AniCura för att se hur vi arbetar med vårdhygien och för en ansvarsfullare användning av antibiotika. Nu publiceras en rapport där Sveriges arbete med att motverka antibiotikaresistens hos djur lyfts fram som en förebild.

Under tio dagar i oktober 2017 besökte en grupp från EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet Sverige för att titta på det svenska arbetet för en ansvarsfull antibiotikaanvändning till djur. En av de organisationer som besöktes var AniCura Djursjukhuset Albano utanför Stockholm.

Besöket var en del i en serie besök som EU genomför i olika medlemsländer med syfte att samla information om hur olika länder arbetar för att minska användningen av antibiotika till djur. 

I rapporten som nu publiceras konstaterar EU att Sverige ligger i framkant när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens och att den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer. Inom ramen för AniCuras verksamhet appliceras redan svenska arbetssätt för en bättre vårdhygien och ansvarsfull användning av antibiotika på företagets djursjukhus runtom i Europa. Arbetet är en central del av AniCuras kvalitetsprogram, QualiCura.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande om EU kommissionens rapport.