Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Ny rapport om husdjurssektorns bidrag till samhällsekonomin

Nyhet

Hund- och kattsektorn bidrar lågt räknat med 7 miljarder till svensk BNP och sysselsätter mer än 8000 personer. Det visar en ny rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet.

I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Nu finns en rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som visar att hund- och kattsektorn, lågt räknat, bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer. Det samhällsekonomiska värdet motsvarar dessutom bara en del av djurens totala värde.

Hundar och katter spelar en viktig roll i många människors liv. De lever mycket nära människan och ses i många sammanhang som familjemedlemmar. I Sverige finns det omkring 2 miljoner hundar och katter och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Som sällskapsdjur erbjuder hundar och katter t.ex. sällskap, närhet, och fysisk aktivitet och som arbetande djur utför de olika typer av tjänster i både offentlig och privat sektor (t.ex. för jakt och inom tull, polis och sjukvård). 

I den rapport som nu har publicerats av SLU ("Värdet av hundar och katter i Sverige") analyserar forskare från SLU hundars och katters samhällsekonomiska betydelse, och diskuterar deras totala ekonomiska värde i vidare mening.

Läs rapporten från SLU här.