Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Ny digital tjänst för säkrare veterinärmedicinsk diagnostik

Pressmeddelande

Nu lanserar AniCura en ny digital tjänst som innebär att djurkliniker i hela landet kan få hjälp av specialister inom bilddiagnostik för att sätta rätt diagnos. Genom en webbaserad lösning kan medicinska bilder, som exempelvis röntgenbilder, skickas digitalt för analys av certifierade radiologer eller neurologer runtom i Europa.

I juni lanseras den nya tjänsten som erbjuds alla djurkliniker som vill ha hjälp av specialister att bedöma medicinska bildundersökningar utförda på kliniken. Bakgrunden är flera vetenskapliga studier som visat att specialistkunskaper inom bilddiagnostik har stor betydelse för att göra korrekta bedömningar av olika medicinska bilder från exempelvis röntgen-, skiktröntgen- samt magnetkameraundersökningar.

Avgörande för patientsäkerheten

- En korrekt diagnos är avgörande för val av behandlingsmetod och i slutändan hur det kommer att gå för patienten. Med AniCura Telemedicine vill vi etablera en bättre standard för veterinärmedicinsk bilddiagnostik i hela Europa, säger Jo Amundstad, ansvarig för den nya tjänsten på AniCura.

Tjänsten, som kallas AniCura Telemedicine, är en webbaserad lösning där djurkliniker enkelt och mot en mindre avgift per patientfall kan ladda upp samt skicka iväg olika medicinska bilder. Inom 4-24 timmar får djurkliniken tillbaka en fullständig analys utförd av en specialist inom radiologi eller neurologi. De specialister som är knutna till tjänsten och utför analyserna är alla europeiska specialister (Diplomates) inom bilddiagnostik eller neurologi.

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta
Jo Amundstad, Jo.amundstad@anicuragroup.com, +47 992 76 793