Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Minskad infektionsrisk efter operation på AniCura

Pressmeddelande

För tredje året i rad har AniCura, en av Europas ledande aktörer inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, genomfört en studie om infektioner och användningen av antibiotika vid djuroperationer. Studien visar att antalet infektioner minskat betydligt på AniCuras djursjukhus och djurkliniker, medan förbrukningen av antibiotika fortfarande skiljer sig väsentligt åt mellan länderna i studien.

Mellan februari och maj i år undersökte AniCura förekomsten av infektioner och användningen av antibiotika i samband med 1915 hundoperationer, genomförda vid 102 djursjukhus och djurkliniker i Europa. Patienterna i studien undersöktes sju respektive trettio dagar efter operation för att kunna identifiera eventuella infektioner som följd av operationen.

Studien visar att de djurkliniker som varit del av AniCuras kvalitetsprogram har minskat antalet infektioner vid operation från 7,2% till 5,0% mellan 2017 och 2018.

- Det är tydligt att vårt kvalitetsprogram har positiva och mätbara effekter på patientsäkerheten vid djurkliniker runtom i Europa, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura.

Antibiotikaförbrukningen bör minska

Även om förekomsten av infektioner i stort sett är densamma i alla undersökta länder (ca 5,5%), så skiljer sig användningen av antibiotika väsentligt. I Sverige användes antibiotika vid 21% av alla djuroperationer, medan djurkliniker i Tyskland använde antibiotika vid 82% av operationerna.

- Det finns inget samband mellan en framgångsrik operation och användningen av antibiotika. Många veterinärer använder fortfarande onödigt mycket antibiotika, jag skulle vilja se en ökad medvetenhet och bättre hygienrutiner för att minska användningen av antibiotika, avslutar Ulrika Grönlund.

Tips till djurkliniker:

  • Följ upp patienten sju respektvie trettio dagar efter operation och utvärdera resultaten
  • Om du använder betalaktam antibiotika, säkerställ att det ges inom 60 minuter före ingreppet
  • Fortsätt inte med antibiotika mer än 24 timmar efter ingreppet
  • Håll djuret varmt, alltid över 37 grader

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886