Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Mars Petcares förvärv av AniCura godkänns av EU kommissionen

Pressmeddelande

EU kommissionen lämnade igår kväll sitt godkännande för Mars Petcares förvärv av AniCura. Som en följd av förvärvet kommer verksamheten inom VetFamily, AniCuras inköpssamarbete för fristående djurkliniker, att avyttras.

I juni i år annonserades Mars Petcares förvärv av AniCura från den tidigare huvudägaren Nordic Capital Fund VIII och övriga aktieägare, villkorat av godkännande från berörda myndigheter. Igår kväll godkändes förvärvet av EU kommissionen med förbehållet att VetFamily avyttras, vilket innebär att AniCura blir en del av Mars Petcares familj av djursjukvårdsföretag vid sidan av amerikanska Blue Pearl, VCA Hospitals och Banfield samt engelska Linnaeus.

–  Vi ser fram emot att bli en del av Mars Petcare, för att fortsätta att skapa och utveckla framtidens djursjukvård tillsammans med några av världens ledande djursjukvårdsföretag. I en långsiktig och familjeägd koncern får vi fina förutsättningar att fortsätta vår resa med fokus på kvalitet och patientsäkerhet, medarbetare och entreprenörsskap, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Som en följd av förvärvet kommer verksamheten inom ett av AniCuras dotterbolag, VetFamily, att avyttras. VetFamily är ett inköpssamarbete där fristående djurkliniker samarbetar och erhåller fördelar inom bland annat inköp, administration och utbildning. VetFamily har vuxit kraftigt de senaste åren och har idag fler än 1 000 medlemskliniker i fem länder.

–  VetFamily är en fantastisk verksamhet som skapat en stark gemenskap mellan fristående djurkliniker och säkerställt fördelar som annars är förbehållna stora organisationer. Verksamheten växer kraftigt, har många utvecklingsmöjligheter och är tillräckligt stor och väletablerad för att stå på helt egna ben. Det är betydande intresse runt VetFamily och vi är måna om att säkerställa ett bra framtida hem för VetFamilys medlemmar och medarbetare, säger Peter Dahlberg.

AniCuras befintliga ledning under vd Peter Dahlberg kommer att fortsätta leda och utveckla AniCura med bibehållet fokus på kvalitetsutveckling, innovation och entreprenörskap samt en stark företagskultur där kliniska beslut fattas nära patient och kund.

 

För mer information, vänligen kontakta

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886