Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Internationell veterinärkongress i Stockholm

Pressmeddelande

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, samlar den 8–10 februari fler än 2 000 veterinärer, djurvårdare och djursjukskötare från sju länder till en veterinärmedicinsk kongress i Stockholm. Syftet är utbyta kunskaper mellan länder, diskutera medicinsk kvalitet och kundnöjdhet samt erbjuda kompetensutveckling.

Det är andra gången som AniCura bjuder in företagets medarbetare från samtliga länder till en internationell tredagars kongress i Stockholm. Förra gången samlades 1 250 personer i februari 2016. Denna gång deltar fler än 2 000 personer och över 20 olika nationaliteter under tre dagar i Globen i Stockholm.

- Genom att samla ledande veterinärmedicinsk kompetens vill vi sätta fokus på viktiga medicinska frågor som antibiotikaanvändning och patientsäkerhet, men också bygga vidare på vår starka kultur och värderingar, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

På agendan står en bredd av veterinärmedicinska områden, med särskild tonvikt på kvalitet och patient- säkerhet. Några av frågorna som kommer diskuteras är:

  • Incidenthantering i djursjukvården
  • Diagnostik, kirurgi och invärtesmedicin
  • Kvalitet och kostnader för djursjukvård
  • Kundupplevelsen, digitalisering och e-hälsa
  • Kompetensutveckling och medarbetarnöjdhet

Flera av föreläsarna är internationella auktoriteter inom sina respektive områden och framstående forskare. Deltagarna är veterinärer, djursjukskötare, djurvårdare och annan djurvårdspersonal.

- Det känns särskilt roligt att vi har med de yrkesgrupper som sällan får möjlighet att besöka veterinärmedicinska konferenser. Vi hoppas att bredden och djupet av ämnen och deltagare ger värdefulla insikter i hur vi tillsammans skapar framtidens djursjukvård, avslutar Peter Dahlberg.

Den 8 februari genomförs en förkongress med föreläsningar inom olika veterinärmedicinska områden inom allt ifrån onkologi och bilddiagnostik till kirurgi och akutmedicin. Därefter fokuserar programmet på medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, kundupplevelsen, medarbetarnöjdhet och kompetensutveckling. Kongressen riktar sig till medarbetare på de 200 europeiska djursjukhus och djurkliniker som är en del av AniCura.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886