Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Färre hundar behandlas med antibiotika

Pressmeddelande

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, har för andra året i rad genomfört en stor europeisk studie av hur antibiotika används inom djursjukvården. Studien, som är en del av AniCuras kvalitetsprogram, omfattade drygt 3 200 hundar i sju länder och visar en nedåtgående trend i användningen av antibiotika.

I AniCuras studie kartlades användningen av antibiotika för 3 231 hundar som besökte djursjukhus i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Totalt var det 13 procent av hundarna i studien som förskrevs antibiotika, vilket är något färre än under 2016. Den vanligaste orsaken till antibiotikaförskrivning var för att förebygga infektioner vid operation. Jämfört med föregående års mätning har hälften av djursjukhusen i Europa minskat användningen av antibiotika.

- Det är glädjande att vårt arbete med att förbättra hygien och minska användningen av antibiotika nu ger mätbara resultat runtom i Europa, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura och fortsätter:

- I Sverige ser vi att veterinärerna är fortsatt varsamma med antibiotika och använder bara hälften så mycket antibiotika som i andra europeiska länder.

I AniCuras studie var Norge och Sverige det länder där veterinärerna använde minst antibiotika. Även om djursjukhusen i såväl Danmark och Tyskland som Österrike och Schweiz minskade sin antibiotikaanvändning under året, förskrivs det fortfarande betydligt mer antibiotika i dessa länder.

- Det verkar inte finnas några direkta medicinska orsaker till varför förskrivningen av antibiotika skiljer sig åt mellan länder, utan handlar mer om vanor och rutiner. Överlag kan vi bli bättre på att bara sätta in antibiotika när det verkligen behövs, säger Ulrika Grönlund.

Studien om antibiotika i europeisk djursjukvård genomfördes under oktober inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram (QualiCura) och är en del av AniCuras arbete med att kartlägga, följa upp och arbeta för en klokare användning av antibiotika för smådjur. 

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886