Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Debattartikel i Tidningen LAND

Nyhet

Idag publicerade Tidningen LAND en debattartikel där AniCura tillsammans Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Sveriges Veterinärförbund skriver om hur antibiotikaanvändningen inom djursjukvården kan förbättras.

Svensk djursjukvård och enskilda veterinärer har sedan ett decennium tillbaka drivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för en mer restriktiv användning av antibiotika, och är idag en förebild i Europa. Dock har svenska myndigheter sedan 1980-talet främst haft störst fokus på antibiotikaanvändningen för lantbrukets djur.

I en debattartikel i Tidningen LAND efterlyser nu AniCura tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Sveriges Veterinärförbund en en nationell kraftsamling för smådjurssjukvården där universitet, myndigheter och branschen samverkar.

https://www.land.se/debatt/dags-att-se-over-antibiotikaanvandningen-for-sallskapsdjur/

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886