Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Björn Meij ny medlem av AniCuras Vetenskapliga Råd

Pressmeddelande

Björn Meij, professor i smådjurskirurgi vid universitetet i Utrecht i Nederländerna, blir ny medlem av AniCuras Vetenskapliga Råd. Björn Meij är en välkänd forskare inom ortopedi och neurokirurgi, och blir en viktig del i att utveckla forskning och medicinsk kvalitet inom AniCura.

AniCuras Vetenskapliga Råd grundades 2013 för att stötta utvecklingen av evidensbaserad djursjukvård, forskning och medicinsk kvalitet inom AniCura. Rådet utvärderar också ansökningar och allokerar medel från AniCuras Forskningsfond.

I maj utsågs Björn Meij till ny medlem av AniCuras Vetenskapliga Råd. Björn är holländsk veterinär, professor och europeisk specialist inom smådjurskirurgi (Diplomate ECVS) sedan 1993. Idag är han chef för den kirurgiska avdelningen vid universitetet i Utrecht, där han leder ett team av specialister inom smådjurskirurgi. Björn Meij är känd för sin forskning inom ortopedi och neurokirurgi.

- Det är mycket glädjande att välkomna Björn Meij till AniCuras Vetenskapliga Råd. Han har betydande erfarenhet av avancerad djursjukvård och en imponerande bakgrund som forskare. Hans expertis kommer ha stor betydelse för utvecklingen av klinisk forskning inom AniCura, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd.

- Jag är imponerad av AniCuras arbete inom medicinsk kvalitet och forskning. Närmare samarbeten mellan universitet och djurkliniker är viktigt för att utveckla veterinärmedicinsk forskning och jag ser fram emot att bli en del av AniCuras Vetenskapliga Råd, säger Björn Meij, professor i smådjurskirurgi vid universitetet i Utrecht.

Under juni månad kommer de forskningsprojekt och veterinärer som tilldelas medel från AniCuras Forskningsfond under 2018 att offentliggöras.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Group Communications Manager AniCura, +46 73 26 88 86