Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura blir en del av Mars Petcare

Pressmeddelande

AniCura, ett ledande europeiskt företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, välkomnar Mars Petcare som ny ägare. Som del av Mars Petcares familj får AniCura förbättrade möjligheter att fortsätta utveckla avancerad djursjukvård och medicinsk kvalitet, samtidigt som företaget får en industriell ägare med global veterinärmedicinsk kompetens och ett långsiktigt perspektiv.

AniCura grundades 2011 av Fidelio Capital och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Under de senaste sju åren har företaget växt till fler än 4 000 medarbetare med 200 djursjukhus och djurkliniker i sju länder. Idag är AniCura ledande inom avancerad djursjukvård och omtalat för stora investeringar i kvalitet och medarbetare.

̶  Vi har med stöd av våra ägare gjort en fantastisk resa för att bygga en ledande europeisk kvalitetsaktör. För att ytterligare stärka våra möjligheter och fortsätta vår snabba utveckling, ser vi fram emot att bli en del av ett familjeägt företag med djup och bred branschkunskap och ett långsiktigt engagemang för djurhälsa. Vi är glada att bli en del av Mars och därigenom säkerställa att vi erbjuder den bästa vården för våra sällskapsdjur både idag och i framtiden, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Mars Petcare är ett familjeägt företag med 75 000 medarbetare i fler än 50 länder. Sällskapsdjur har varit en viktig del av Mars i mer än 80 år och idag har Mars en växande verksamhet inom djursjukvård med ca 50 000 medarbetare världen över. Förvärvet av AniCura utgör Mars Petcares strategiska etablering i Europa. Genom
förvärvet sammanförs Mars Petcares globala veterinärmedicinska expertis med AniCuras väletablerade och välrenommerade europeiska verksamhet.

̶  Mars Petcare har gedigen och internationell erfarenhet inom näringsriktig djurmat, djursjukvård och forskning. AniCura har ett exceptionellt gott rykte inom djursjukvård med sitt kvalitetsprogram, starka företagskultur och höga andel remitterade patienter. Tillsammans med ledningen för AniCura, ser vi fram emot att dra nytta av varandras kunskaper och fortsätta utveckla djursjukvården i såväl Europa som Nordamerika. Det här en viktig pusselbit för vårt syfte att skapa en bättre värld för sällskapsdjur, säger Poul Weihrauch, President, Mars Petcare.

AniCuras befintliga ledning under vd Peter Dahlberg kommer att fortsätta leda och utveckla verksamheten med ett bibehållet fokus på kvalitetsutveckling, innovation och entreprenörskap samt en stark och unik företagskultur där kliniska beslut fattas nära patient och kund.

Möjligheter till kunskapsdelning mellan AniCura och Mars Petcare bygger på den samlade erfarenheten av djursjukvård från företag som BluePearl, VCA, Banfield och Pet Partners i Nordmerika och Linnaeus i England, som alla är del av Mars Petcarefamilj.

AniCura kommer även i fortsättningen att drivas som en fristående verksamhet under eget varumärke. Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter.

 

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Group Communications Manager AniCura, +46 73 26 88 86

Om AniCura
AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 av Fidelio Capital och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare
och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 200 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4 000 passionerade medarbetare tar varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

Nordic Capital är majoritetsägare i AniCura. Fidelio Capital och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm utgör också betydande ägare.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Om Mars Petcare
Mars Petcare är ett mångsidigt och växande företag med 75 000 medarbetare i mer än 50 länder och med ett gemensamt syfte: En BÄTTRE VÄRLD FÖR HUSDJUR. Med 75 års erfarenhet inkluderar Mars Petcares portfölj närmare 50 varumärken som möter hälso- och näringsbehoven hos världens husdjur - såsom varumärkena ROYAL CANIN®, NUTRO™, PEDIGREE®, WHISKAS®, GREENIES™, SHEBA®, CESAR®, IAMS™ och EUKANUBA™ samt The WALTHAM Centre for Pet Nutrition som har bedrivit avancerad forskning inom näring och hälsa hos husdjur i över 50 år. Mars Petcare är också en ledande veterinärmedicinsk aktör genom ett nätverk av över 2 000 djursjukhus, inklusive BLUEPEARL™, VCA™, BANFIELD™ och PET PARTNERS™. Mars Petcare är också aktiva inom innovation och teknik för husdjur, med WISDOM PANEL™ genetiska hälsoscreening och DNA-testning för hundar, WHISTLE™ GPS hundspårare och LEAP VENTURE STUDIO accelerator och COMPANION FUND™ - program som driver innovation och utveckling inom djursjukvårdsindustrin. Genom att vara ett familjeföretag och styrda av värderingar är Mars Petcare privilegierade att arbeta för det vi tror på - och väljer att kämpa för: EN BÄTTRE VÄRLD FÖR HUSDJUR.