Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

11 forskningsprojekt får medel ur AniCuras Forskningsfond

Pressmeddelande

Varje år stödjer AniCuras Forskningsfond utvalda veterinärmedicinska forskningsprojekt. Under 2018 får 11 forskningsprojekt från Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland medel ur AniCuras Forskningsfond.

Sedan 2015 stöttar AniCuras Forskningsfond kliniska forskningsprojekt som har stor betydelse för djurhälsan. Det är AniCuras Vetenskapliga Råd som utvärderar ansökningar och beslutar vilka projekt som ska tilldelas medel.

– Årets forskningsprojekt addresserar flera viktiga djurhälsofrågor som drabbar många djur, som exempevis knäledssjukdomar och allvarliga bakterieinfektioner, och jag ser mycket fram emot att följa utvecklingen, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd.

Kriterierna för att tilldelas medel ur AniCuras Forskningsfond handlar om akademisk kvalitet, förutsättningar för publikation i en granskad veterinärmedicinsk tidsskrift och potential för projektet att omsättas i bättre behandlings- eller diagnosmetoder.

Forskning utanför universiteten ovanligt

Veterinärmedicinsk forskning utanför universiteten är ovanligt då finansiering ofta saknas, men med stöd från AniCuras Forskningsfond får även veterinärer som inte är knutna till universiteten stöd för att bedriva klinisk forskning.

– Jag är glad och tacksam att få möjlighet att genomföra mitt projekt. Klinisk forskning är viktigt för veterinärmedicinen, och ger också oss veterinärer och djursjukskötare en möjlighet att utvecklas i våra yrkesroller, säger Sofie van Meervenne, veterinär på AniCura som driver ett av årets utvalda projekt.

De 11 forskningsprojekt som under 2018 tilldelas medel från AniCuras Forskningsfond presenteras på AniCuras hemsida www.anicuragroup.com.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Group Communications Manager AniCura, +46 73 26 88 86