Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Viktigt att förbättra handhygien i djursjukvården

Pressmeddelande

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, har under det andra kvartalet i år genomfört en ny studie kring handhygien. Studien, som är en del av AniCuras utvecklingsprogram för medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, visar att handhygienen kan förbättras samt att förbrukningen av handdesinfektionsmedel bör öka.

En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att stoppa smitta och spridning av mikroorganismer och resistenta bakterier. Därför har AniCura undersökt förbrukningen av handdesinfektionsmedel på 61 djursjukhus runtom i Europa. Studien visar på en genomsnittlig förbrukning av 7,6 ml handdesinfektion per patient och dag, men skillnaderna mellan djursjukhusen i studien är betydande.

- Syftet med vår studie är att uppmärksamma all djurvårdande personal på behovet av en god handhygien. Överlag är vår bedömning att förbrukningen av handdesinfektionsmedel i djursjukvården behöver öka, och särskilt i Danmark och Tyskland, säger Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig på AniCura.

Händer förorenas med bakterier och virus från en infekterad patient eller förorenad yta och sedan kan dessa mikroorganismer överföras till en annan patient och i värsta fall ge upphov till en infektion. Inom vården är handdesinfektion det bästa och effektivaste sättet att få bort bakterier och virus utan att få problem med torra och spruckna händer, eftersom handtvätt med tvål och vatten torkar ut huden.

Resistenta bakterier vanligare hos djurvårdande personal

Vetenskapliga studier har visat att personer som har kontakt med hund löper fyra gånger högre risk att vara bärare av resistenta tarmbakterier (så kallade ESBL-bärande bakterier), och att upp emot 18 procent av den djurvårdande personalen bar på den resistenta hudbakterien stafylockocker (MRSA) under utbrott på svenska djursjukhus*. Att vara bärare är inte farligt men för individer med nedsatt immunsystem eller för de som ska genomgå en operation finns det en risk att bli allvarligt sjuk.

- Djurvårdande personal är i högre utsträckning än andra bärare av resistenta bakterier, därför är det särskilt viktigt vi inom djursjukvården är noga med handhygien. Det kan vara livsavgörande för de djur som vårdas hos oss, avslutar Ulrika Grönlund.

Studien av handhygien, som är en del av AniCuras kvalitetsutvecklingsprogram QualiCura, genomfördes 1-31 maj 2017 på 61 djursjukhus i Danmark, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland. I anslutning till samtliga undersökningsrum fanns handdesinfektion tillgängligt, och närmare 80 procent av djursjukhusen i studien hade dokumenterade hygienrutiner.

 

*Grönlund Andersson U, Wallensten A, Hæggman S, Greko C, Hedin G, Hökeberg I, Lindström F, Olsson-Liljequist B, Smedjegård J, Söderblom T, Windahl U, Struwe J. Outbreaks of methicillin-resistant Staphylococcus aureus among staff and dogs in Swedish small animal hospitals. Scand J Infect Dis. 2014 Apr;46(4):310-4.

Meyer E1, Gastmeier P, Kola A, Schwab F. Pet animals and foreign travel are risk factors for colonisation with extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli. Infection. 2012 Dec;40(6):685-7.

 

För mer information, vänligen kontakta
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura, +46 706 387 562
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886