Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Svenska veterinärer varsamma med antibiotika

Pressmeddelande

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, genomför varje kvartal studier av den medicinska kvaliteten inom europeisk djursjukvård. Den senaste studien av 2000 hundar belyser användningen av antibiotika, och visar att svenska och norska veterinärer är återhållsamma med att skriva ut antibitioka jämfört med veterinärer i andra europeiska länder.

- Sett i ett europeiskt perspektiv har vi en sund användning av antibiotika inom svensk djursjukvård. Här används hälften så mycket antibiotika som i andra europeiska länder, och vi har ändå goda behandlingsresultat, säger Ulrika Grönlund, Kvalitetschef inom AniCura.

Studien som genomfördes i slutet av förra året omfattade närmare 2000 hundar som under en dag behandlades på djursjukhus i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Österrike. Totalt behandlades 14 procent av hundarna med antibiotika och det vanligaste syftet var förebyggande användning under operation (22 %) följt av behandling av olika typer av sårinfektioner (18%). I Sverige var det endast 10 procent av hundarna som bedömdes behöva antibiotika, medan andra länder behandlade upp till en fjärdedel av djuren med antibiotika. På ett fåtal av de djursjukhus i Europa som ingick i studien behandlades så många som 40 procent av patienterna med antibiotika.

Den globala användningen av antibiotika och utvecklingen av resistena baktierer är ett erkänt hot mot både folk- och djurhälsan. Som en av de ledande aktörerna inom europeisk djursjukvård arbetar AniCura aktivt med att kartlägga, följa upp och minska onödig användning av antibiotika för smådjur. Arbetet sker inom ramen för koncernens kvalitetsprogram, kallat QualiCura.

- Den snabba spridningen av resistenta bakterier är oroväckande och det är viktigt att vi inom djursjukvården bara använder antibiotika när det verkligen behövs och med rätt dosering. Som europeisk aktör försöker vi dra lärdomar mellan djursjukhusen i våra olika länder, avslutar Ulrika Grönlund.

Studien om antibiotikaanvändning genomfördes under oktober 2016.

                       

 För mer information, vänligen kontakta

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886