Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Svenska AniCura bryter ny mark i Europa med förvärvet av ledande veterinärkedja i Nederländerna

Pressmeddelande

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, förvärvar Sterkliniek Dierenartsen BV, en ledande holländsk veterinärkedja med 82 djurkliniker. Förvärvet förstärker AniCuras position som den ledande aktören inom högkvalitativ djursjukvård i Nederländerna.

AniCura grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och företaget består idag av 150 djursjukhus och veterinärkliniker i Europa. Nu tar AniCura nästa steg i sin europeiska expansion med förvärvet av Sterkliniek Dierenartsen BV, en holländsk veterinärkedja med 82 djurkliniker och nationell täckning i Nederländerna.

– Vi växer kraftigt i Europa just nu med en årlig tillväxttakt om 50 procent per år. Med förvärvet av Sterkliniek stärker vi vår ledande ställning på den holländska marknaden. Vårt veterinärmedicinska kvalitetsarbete och decentraliserade affärsmodell där beslut fattas nära patient och djurägare har visat sig framgångsrika. Vi får förfrågningar från många kliniker runtom i Europa som vill bli en del av AniCura, säger Peter Dahlberg, VD AniCura.

Sedan tidigare har AniCura verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz. I Nederländerna har AniCura varit verksamt sedan förra året då flera av de mest specialiserade djursjukhusen i landet valde att bli en del av AniCura. AniCuras ambition är att leda den veterinärmedicinska utvecklingen i Europa genom satsningar på ett branschunikt kvalitetsprogram, forskning och utbildningar samt modern medicinsk utrustning.

– Vi står för en stor andel av den mer specialiserade djursjukvården, många patienter kommer till oss via remiss och vi har en hög andel specialistutbildade veterinärer som gör avancerade behandlingar. Efterfrågan på avancerad djursjukvård ökar kontinuerligt och fler djurägare går oftare till veterinären, avslutar Peter Dahlberg.

Förvärven av Sterklinieks moderbolag samt många av de kliniker som ingår i den holländska kedjan slutförs under våren 2017. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Dahlberg, VD AniCura, +46 730 505 050

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886