Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Ny studie om diagnostisk kvalitet i djursjukvården

Pressmeddelande

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, presenterar idag en ny studie av kvaliteten inom laboratorie- och bilddiagnostik i djursjukvården. Studien, som är en del av AniCuras kvalitetsprogram QualiCura, visar att det finns stora variationer i kompetens och rutiner mellan olika djurkliniker i Europa.

Djursjukvården har under det senaste decenniet utvecklats snabbt och många behandlingsmetoder, diagnostik och medicinska undersökningar som utförs blir alltmer lik sjukvården för människor. Flera djursjukhus och djurkliniker har också gått samman i större djursjukvårdsföretag vilket har möjliggjort betydande investeringar i modern och avancerad utrustning för både bild- och laboratoriediagnostik, som exempelvis magnetkamera och skiktröntgen.

God diagnostik är avgörande för att fatta rätt beslut om behandling. Avancerad utrustning räcker dock inte allena, då kvaliteten inom både laboratorie- och bilddiagnostik i hög grad är beroende av etablerade processer och kvalitetskontroller, samt särskilt utbildad personal.

- Att bara köpa in avancerad utrustning räcker inte. Djursjukhusen behöver ha utbildad och kvalificerad personal för att analysera resultaten, och säkerställda rutiner så att de provtagningar och undersökningar som görs blir tillförlitliga och jämförbara. Har man inte rätt kompetens på kliniken, så är det bra att skicka iväg prover och röntgenbilder för analys av specialister på andra djursjukhus, säger Anneli Bjöersdorff, som är veterinär med doktorsexamen inom mikrobiologi och arbetar med laboratoriediagnostisk kvalitet inom AniCura.

AniCuras studie genomfördes under det tredje kvartalet i år och är en del av företagets satsning på medicinsk kvalitet och patientsäkerhet genom det egenutvecklade kvalitetsprogrammet QualiCura. Den unika studien som omfattade närmare 80 djursjukhus och djurkliniker i sju länder visade att knappt hälften av djursjukhusen genomförde regelbundna kvalitetskontroller av laboratorieinstrument och bilddiagnostisk utrustning. På hälften av laboratorieavdelningarna fanns en särskilt ansvarig veterinär. Förekomsten av etablerade rutiner för provtagning och analys varierade, men 60 procent av klinikerna i studien hade etablerade rutiner för de vanligaste urin- och blodproverna, medan de flesta kliniker saknade bra rutiner för bakterieodlingar.

- Det är första gången en sådan här studie genomförs, och vi hoppas att resultaten kan uppmärksamma branschen på vad som krävs för att säkerställa en tillförlitlig och högkvalitativ diagnostisk vård, avslutar Anneli Bjöersdorff.

Inom AniCura har alla djursjukhus utrustning för röntgen och laboratorieanalys. Fler än 40 av AniCuras verksamheter är dessutom utrustade med skiktröntgen (datortomograf) och 16 med magnetkamera. Alla djursjukhus som medverkat i studien har erhållit både resultaten från studien samt rekommendationer kring förbättrade processer och rutiner för olika analyser.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886