Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

EU-kommissionen besöker AniCura

Nyhet

Representanter från EU kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet besökte igår ett av AniCuras djursjukhus samt träffade AniCuras kvalitetsansvarige Ulrika Grönlund. Syftet med besöket är att hitta goda exempel inom vårdhygien och ansvarsfull användning av antibiotika, som kan delas inom unionens medlemsstater som ett led i arbetet mot antibiotikaresistens.

EU kommissionens Sverige-besök sker inom ramen för EU:s handlingsplan mot antibiotikaresistens, och handlar om att skapa en bild av hur EU-länderna implementerat åtgärder för att angripa problematiken med resistenta bakterier kopplat till användningen av djurläkemedel.

I Sverige finns både lagstiftning samt rekommendationer kring behandling och vårdhygien. Jordbruksverket valde ut AniCura för att ge EU-representanterna en bild av hur djurhälsopersonalen i praktiken arbetar och besökte AniCura Djursjukhuset Albano utanför Stockholm. AniCuras kvalitetsansvarige, Ulrika Grönlund, presenterade koncernens kvalitetsprogram som bland annat fokuserar på att utveckla arbetet med vårdhygien och ansvarsfull antibiotikaanvändning.

- Besöket på AniCura gav EU-delagaterna värdefull information om hur ett väl utvecklat arbete med vårdhygien och en sund antibiotikaanvändning kan implementeras på fler djursjukhus i fler EU-länder, säger Elisabet Lindal, på enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal på Jordbruksverket som ansvarade för kommissionens besök.

För ytterligare information, kontakta
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura, +46 706 387 562