Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCuras kvalitetsarbete i Härliga Hund

Nyhet

Tidningen Härliga Hund uppmärksammar idag AniCuras arbete för en sund antibiotikaanvändning och vår kvalitetsstudie som visar på stora skillnader i antibiotikaförskrivning mellan europeiska länder.

AniCuras kvalitetschef Ulrika Grönlund uttalar sig i tidningen Härliga Hund om studien:

– Den snabba spridningen av resistenta bakterier är oroväckande och det är viktigt att vi inom djursjukvården bara använder antibiotika när det verkligen behövs och med rätt dosering. Som europeisk aktör försöker vi dra lärdomar mellan djursjukhusen i våra olika länder, säger Ulrika Grönlund.

http://www.harligahund.se/2017/05/18/svenska-veterinarer-ar-forsiktiga-med-antibiotikautskrivning/