Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Ulrika Grönlund utnämnd till Sveriges första docent i vårdhygien

Pressmeddelande

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura, har utnämnts till docent i vårdhygien vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper. Utnämningen är den första docenturen inom vårdhygien i Sverige, med beaktande av både veterinärmedicin och humanmedicin.

Vårdhygien omfattar procedurer och förhållningssätt som minimerar risken för infektionsspridning, i synnerhet på sjukhus och vårdinrättningar för såväl människor som för djur.

– Vårdhygien är centralt för att uppnå och bibehålla hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. Ulrika är en auktoritet inom området och vi är väldigt glada att våra djursjukhus och kliniker kan dra nytta av Ulrikas kunskap och expertis, säger Peter Feledy, Chief Operating Officer på AniCura.

– Att jobba med kvalitet och kvalitetsutveckling på AniCura känns både spännande och meningsfullt. Vårdhygien och antibiotikaanvändning blir allt viktigare områden, och det finns nästan alltid utrymme att förbättra och utmana hur vi arbetar i den kliniska vardagen. AniCura är en bra plattform för att nå ut med ett kvalitetsbudskap och skapa verklig förändring och förbättring inom områden jag brinner för, både genom ändrade arbetssätt, men också genom att skapa ny kunskap, t ex via klinisk forskning, säger Ulrika Grönlund.

Tidigare under maj publicerade AniCura branschens första kvalitetsrapport som beskriver AniCuras systematiska kvalitetsarbete QualiCura, med målsättningen att öka patientsäkerheten och förbättra det medicinska utfallet för AniCuras patienter.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura, +46 702 565 431

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura, +46 706 387 562