Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Nationell veterinärmedicinsk databas skapas

Nyhet

AniCura arbetar för att skapa bättre djurhälsa i samarbete med SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt.

Projektet, som drivs av SVA, SLU och branchorganisationen Svensk Djursjukvård, påbörjades under oktober och kommer att bygga upp en nationell veterinärmedicinsk databas (Naveda). Syftet är att samla in och lagra journaldata från landets djurkliniker och djursjukhus. Målet är bättre djurvälfärd, djursjukvård och folkhälsa.

"Idén bygger på att djurkliniker runt om i landet frivilligt delar med sig av journaldata, som avidentifieras och förs över till nya databasen i realtid. Det långsiktiga målet är att skapa bättre förutsättningar för forskning och sjukdomsövervakning". 

Tanken är att databasen med dess möjligheter ska kunna leda till förbättrad djurvälfärd, djursjukvård och folkhälsa.