Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Kvalitetsprogram med patientsäkerheten i fokus

Nyhet

Artikel Svensk Veterinärtidning Nr 15, 2016. Författare: Ulrika Grönlund, leg veterinär, VMD, docent i vårdhygien, Group Medical Quality Manager, AniCura, Stein Istre Thoresen, leg veterinär, VMD, professor i klinisk patologi, Group Medical Quality and Development Director, AniCura och Anneli Bjöersdorff, leg veterinär, VMD, Group Laboratory Manager.

AniCura startade förra året en systematisk kvalitetssatsning för att förbättra patientsäkerheten inom djursjukvården. Arbetet bedrivs i nio fokusområden med målsättningen att bland annat säkra en klok antibiotikaanvändning och en god vårdhygien. Även "mjuka" värden som bra professionell kommunikation och effektiv incidenthantering ingår.

Individuellt har djurkliniker och djursjukhus länge arbetat med begreppet kvalitet samtidigt som mål, nivå och engagemang uppvisat stora variationer. Under 2015 valde AniCuras koncernledning att veterinärmedicinsk kvalitet skulle få ett samlat fokus och under hösten engagerades ett antal seniora veterinärer för att bygga upp AniCuras kvalitetsprogram. De inledande diskussionerna fokuserade bland annat på frågan: vad är veterinärmedicinsk kvalitet? Inte enkelt att besvara men ganska snart utkristalliserades att patientsäkerhet och medicinskt utfall skulle vara ledstjärnan i kvalitetsprogrammet som döptes till QualiCura. Programmet är internationellt, dvs omfattar alla AniCuras för närvarande 150 djursjukhus och kliniker runtom i Europa.

Målet med QualiCura är att varje djursjukhus och klinik inom AniCura ska arbeta systematiskt med veterinärmedicinska kvalitetsförbättringar inom områden som är viktiga för patientsäkerheten och det medicinska utfallet. I korthet betyder det att djur som kommer till AniCura ska få vård och behandling efter senaste rön och att risken för att individen smittas under sin vistelse ska minimeras.

Läs hela artikeln