Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Kris inom djursjukvården - sjuka djur kan drabbas

Nyhet

Reportage SVT Småland Nyheter 161206

SVT Småland nyheter intervjuar Suzanne Sandquist, veterinär och filialchef vid AniCura Kalmar Djursjukhus, angående bristen på legitimerade djursjukskötare inom djursjukvården.

Inom AniCura ser vi positivt på legitimationen av djursjukskötare. Det har tillfört yrket status och inneburit en kvalitetssäkring av djursjukvården. Införandet av legitimationen för två år sedan har dock inneburit en påfrestning för branschen. Det har bland annat medfört en ökad arbetsbelastning för de legitimerade djursjukskötarna som under de senaste åren fått dra ett tungt lass gällande kvälls-/natt- och helgarbete.

Vi är positiva till att Jordbruksverket nu ser över situationen och hoppas framför allt på fler utbildningsplatser för djursjukskötare. Vi värnar mycket om denna yrkesgrupp. Oavsett om vad som beslutas kommer AniCura inte att göra några förändringar som äventyrar patientsäkerheten.

Lyssna på reportaget