Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Hedersdoktor vid SLU

Nyhet

Lillemor Wodmar, veterinär, AniCura styrelseledamot och Generalsekreterare för svensk Djurskydd har blivit utnämnd till hedersdoktor vid SLU.

Lillemor promoverades den 8 oktober till hedersdoktor vid SLU, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Lillemor tog veterinärexamen vid SLU 1985 och har därefter en lång karriär inom yrket. Hon har bland annat varit privatpraktiker, delägare i Årstakliniken, stadsveterinär i Stockholm, kontrollveterinär vid Livsmedelsverket, länsveterinär i Stockholm och sedan 2011 generalsekreterare i Svenska djurskyddsföreningen samt är AniCura styrelseledamot.

Läs mer