Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura skapar en stark plattform för avancerad djursjukvård i Europa

Pressmeddelande

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, offentliggör idag sin expansion till ytterligare länder i Europa. AniCuras djursjukhus och kliniker återfinns numera i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna, där AniCuras 2 500 medarbetare tar hand om mer än en miljon patienter varje år.

AniCura är en familj av noga utvalda djursjukhus och kliniker som erbjuder högkvalitativ och specialiserad djursjukvård för sällskapsdjur. Medicinska och kirurgiska tjänster innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi samt rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning. Med anledning av AniCuras höga kompetens är omkring en tredjedel av AniCuras patienter remitterade från externa djursjukhus och kliniker.

– Det är glädjande att så många ansedda djursjukhus och kliniker väljer att ansluta sig till AniCura och delar vår vision om att skapa framtidens djursjukvård. Tillsammans har vi en positiv påverkan på vårdkvaliteten i de länder där vi är verksamma. Anledningar att välja AniCura inkluderar vår differentiering i branschen, hur vi driver vår verksamhet och interagerar med varandra och mellan olika funktioner, vår starka företagskultur samt våra passionerade medarbetare, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef för AniCura.

Med 800 veterinärer, varav en hög andel specialister, erbjuder AniCura en fantastisk miljö för utbyte av kunskap och goda exempel samt kvalitetsutveckling. AniCura har utvecklat ett eget program för systematisk kvalitetsförbättring, QualiCura, och AniCuras forskningsfond stödjer varje år ett flertal forskningsprojekt inom veterinärmedicin.

Sedan 2011 har AniCura anställt över 500 nya medarbetare och investerat en halv miljard kronor i utbildning, modern utrustning samt expansion och förbättringar av faciliteter. AniCura återinvesterar allt överskott i verksamheten och ingen ägare erhåller utdelning.

– Samtidigt som vi haft en fantastisk utveckling sedan starten 2011 är vi bara i början av vår spännande resa. Vi har kund- och medarbetarnöjdhet på väldigt höga nivåer och ett växande antal framstående djursjukhus och medarbetare som ansluter sig till oss. Vi har mycket kvar att uträtta men känner oss stärkta om att vi har skapat en solid bas för framtiden och ser fortsatt stor utvecklingspotential, fortsätter Peter Dahlberg.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Dahlberg, VD och koncernchef för AniCura, +46 730 505 050