Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Stor brist på djursjukskötare

Pressmeddelande

Det saknas minst 400 legitimerade djursjukskötare i Sverige och på djursjukhusen blir nu väntetiderna allt längre och prioriteringarna hårdare bland de sjuka djuren.

Vid årsskiftet infördes krav på att alla djursjukskötare ska vara legitimerade. Från i år måste man ha gått en treårig universitetsutbildning för att få legitimation som djursjukskötare.

Beslutet om kravet togs redan 2009, men fram till sista december 2014 gavs dispenser och speciella övergångsregler för erfarna djurvårdare. För dem fanns en snabbväg till legitimationen om de gick en kortare kurs och skrev en godkänd tentamen.

"Många tappade sugen efter 30 år i yrket. De ville inte gå upp för tentamen, de visste ju att de kunde jobbet ändå, och flera slutade. Nu har vi fått en jättesvår situation med en kraftig brist på legitimerad personal som slår hårdast mot de större djursjukhusen. Det saknas flera hundra djursjukskötare i hela landet", säger Peter Dahlberg.

Krisen kan också bli långvarig eftersom det bara finns 50 utbildningsplatser i landet. Ursprungligen var det 40 platser men efter starka påtryckningar från branschorganisationen Svensk Djursjukvård gav staten pengar till ytterligare tio platser i höst på Ultuna utanför Uppsala.

"Det räcker ändå inte på långa vägar. Vi måste upp på en mycket högre nivå för att täcka behovet. Intresset för utbildningen är enormt stort. Tidigare i år var det 2 620 sökande till de då 40 platserna i Uppsala. I grunden är det en bra reform men kanske kan man i det här läget se över dispenser och övergångsregler. Det här skulle inte behöva vara ett problem om staten och jordbruksverket bara satsade", säger Peter Dahlberg.

Artikel SvD 151002
Författare: Fredrik Mellgren
Fotograf: Daniella Backlund