Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Snabb utveckling av vård för sällskapsdjur med neurologiska sjukdomar

Pressmeddelande

Hundar och katter drabbas i likhet med människor av sjukdomar i nervsystemet. Tack vare de senaste årens större diagnostiska framsteg inom neurologiområdet för hund och katt finns numera möjlighet att snabbare ställa korrekt diagnos och sätta in adekvat behandling. Den 16 april invigs Skandinaviens första neurologiska specialistcentrum inom veterinärmedicin på AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd.

AniCura Djursjukhuset Albano Neurologicentrum erbjuder allt som behövs för diagnosticering och behandling av hundar och katter med neurologiska skador och sjukdomar, från specialiserade veterinärer och djursjukskötare till avancerad diagnostik. Därmed ges unika förutsättningar för smidig och snabb hantering av varje enskild patient. Cecilia Rohdin,specialist och Diplomate i neurologi, förklarar:

”Då den neurologiska undersökningen är avgörande för att den fortsatta utredningsgången ska bli optimal för patienten är det en stor fördel att ha kompetens och utrustning samlade på ett och samma ställe. Tidigare har patienter remitterats mellan djursjukhus för vissa specialundersökningar vilket kan vara tidsödande och stressande för både djur och djurägare och i värsta fall fördröja diagnosställandet. I det nya neurologicentret erbjuder vi en snabbare diagnos och ett mer kostnadseffektivt resursutnyttjande.”

Epilepsi och diskbråck hör till de vanligaste diagnoserna inom neurologi. En av dagens patienter är dock den 3-årige yorkshireterriern Twiggy som har långvarig och svårförklarlig ansiktsförlamning och balansrubbning, och har behövt utredas noga för att ta reda på de underliggande orsakerna.

”Twiggys sjukdom belyser hur viktig den kliniska neurologiska undersökningen är för att analyssvaren bedöms på rätt sätt. Inledningsvis gjordes en datortomografiundersökning (DT) för att undersöka tecken på t ex en tumör eller blödning. Med utgångspunkt från den kliniska undersökningen visste vi var i hjärnan vi kunde förvänta oss att se förändringar. Bildtolkningen, och god kunskap om vilka förändringar som kan vara förknippade med de kliniska symtomen, är en viktig uppgift för neurologispecialisten”, säger Cecilia Rohdin.

Vid DT-undersökningen sågs misstänkta förändringar i området för ansiktsnervens utlopp i det centrala nervsystemet varpå undersökningen kompletterades med analys av ryggmärgsprov som indikerade en inflammatorisk förändring. Idag är Twiggy tillbaka för att göra en uppföljande bilddiagnostisk undersökning, den här gången med magnetisk resonanstomografi (magnetkamera, MR).

En MR-undersökning av detta slag är tidskrävande, ca 45 minuter, och förutsätter att patienten ligger stilla. Därför sövs alla hundar och katter inför undersökning. Närvarande vid undersökningen är utöver veterinären även djursjukskötare, varav en ser om patienten och ansvarar för narkosen. En sköterska eller veterinär gör magnetkameraundersökningen. Med förberedelser och finjustering av inställningar tar Twiggys undersökning två timmar. Resultatet är perfekta bilder av Twiggys hjärna och kringliggande vävnader. Eftersom dagens undersökning visar en förändring jämfört med den föregående ordinerar veterinären en ny behandling.

AniCura Djursjukhuset Albano Neurologicentrum erbjuder specialistkompetens inom neurologi, avancerad utrustning som DT, MR och elektrodiagnostik, och är öppet för patienter från hela landet.

Om AniCura

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa.

Inom företaget erbjuds ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter.

AniCura består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder högkvalitativ djursjukvård på närmare 80 orter och skapar trygghet genom hög tillgänglighet och öppethållande. Varje år besöks AniCura av 650 000 patienter som tas om hand av företagets 1 400 anställda. AniCura är en ledande utbildnings- och remissinstans.