Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Patienter och arbetsflöden i fokus hos Danmarks största djursjukhus

Pressmeddelande

På fredag 29 maj står nya AniCura Københavns Dyrehospital färdigt för invigning. Ett av Danmarks största djursjukhus och remissinstans för sällskapsdjur har blivit nära 500 m2 större och ännu bättre anpassat för både patienters, kunders och anställdas behov.

Planerna på att modernisera och bygga ut föddes redan sommaren 2013, då medarbetarna bjöds in att ge förslag på hur de kunde göra AniCura Københavns Dyrehospital till landets bästa. Efter att planerna stötts och blötts i samråd med arkitekter inleddes byggnationen i september 2014. På fredag den 29 maj invigs ett toppmodernt djursjukhus där miljön anpassats både till djurens behov och till smidiga arbetsflöden för personal och kunder. 

Det nya djursjukhuset är bland annat försett med tre operationssalar, med möjlighet till avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi, tandavdelning, avdelning för bilddiagnostik, inkluderande utrustning för datortomografi och ultraljud, samt väntrum och vårdavdelningar särskilt anpassade för gnagare, fåglar, hundar respektive katter. I och med ombyggnationen kommer AniCura Københavns Dyrehospital att erhålla den internationella certifieringen Cat Friendly Clinic, som ställer höga krav på både lokalernas utformning och på utbildning av personalen, för att särskilt tillgodose kattpatienters behov.

I det över 1500 m2 stora djursjukhuset finns möjlighet att ha mer än 50 patienter inskrivna för vård samtidigt, och separat isoleringsavdelning har inrättats för djur som misstänks bära på smittsamma sjukdomar. Som tidigare finns intensivvårdsavdelning för svårt sjuka eller skadade patienter.

”Det är med stor glädje som vi nu efter nio månaders bygge inviger det nya djursjukhuset, som planerats noggrant och utrustats för att bättre matcha både den höga kompetensen hos våra anställda och det stora antal djur vi tar emot. I våra nya rum erbjuds både utökade behandlingsmöjligheter och stor trivsel”, säger Jens Eslau, verksamhetschef AniCura Københavns Dyrehospital.

”AniCura står för möjligheten att förverkliga satsningar som inte hade varit möjliga för en enskild verksamhet. När planerna för modernisering och utbyggnad av AniCura Københavns Dyrehospital presenterades 2013 var det därför en självklarhet att stödja Jens Eslau och hans team. Vi är väldigt stolta och glada över att inviga ett toppmodernt djursjukhus som ytterligare stärker vårt erbjudande i Köpenhamn och resten av Danmark”, säger Jonas Maltha, affärsområdeschef AniCura Danmark.

Fredagen 29 maj välkomnar AniCura Københavns Dyrehospital såväl kunder som djursjukvårdspersonal och samarbetspartners till öppet hus kl 14 - 18.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Eslau, verksamhetschef AniCura Københavns Dyrehospital, +45 24 94 41 24

Läs mer på vår webbplats: http://www.anicura.dk/kobenhavns-dyrehospital/aktuelt/nyheder/