Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Minhunden Bufty

Nyhet

På flera håll i världen är stora landområden tungt minerade. Landminor och rester av explosiva ämnen i marken innebär inte bara livsfara för befolkningen utan även att jordbruksmark, vägar och vattentäkter ligger obrukbara. I det ständiga arbetet med minröjning i bland annat Irak har minhundar en mycket betydelsefull roll.

Hundar är tack vare sitt känsliga luktsinne till ovärderlig hjälp i arbetet med att detektera minor och explosiva ämnen. AniCura har genom organisationerna Veterinärer utan gränser Sverige samt MAG (Mines Advisory Group) fått möjlighet att bidra till minhunden Buftys värdefulla arbete i Irak, som är ett av världens mintätaste länder. Femåriga malinoistiken Bufty inledde sin träning till minhund i Bosnien, och kom till Irak 2012. Där tränades hon av sin förare, Muhammed Ali Sdiq, i att lära sig känna igen lukterna i miljön och av de explosiva ämnen som förekommer. Efter att hon fullgjort sin träning i maj 2013 har hon arbetat som minhund i den kurdiska delen av Irak. Under de senaste tre åren har Bufty och Muhammed Ali Sdiq avsökt i genomsnitt 1 000 m2 landyta per dag, mark som nu återigen kan användas av människor för att återbygga sina liv efter krig, fria från fara och rädsla. Minhundar används främst i områden där risken för minor är låg till mellanhög, samt som komplement till den tekniska minröjningen i högriskområden. Inga minhundar har kommit till skada i sitt arbete.

”Det arbete som MAG uträttar är otroligt värdefullt och i minhundsprojektet ser vi ännu ett exempel på djurens stora betydelse för människors liv och hälsa. Jag är glad och stolt över att vi i AniCura, genom Veterinärer utan gränser Sverige, har fått förmånen att bidra till en säkrare tillvaro och samhällsutveckling i en utsatt del av världen”, säger Charlotta Warnhammar, AniCura.

“Minhundar ökar effektiviteten I MAGs röjningsarbete och är en ovärderlig del av vårt program i Irak. Vi är glada över det innovativa samarbetet med AniCura och VSF-Sverige och tacksamma för deras fantastiska support. Vi hoppas kunna utöka partnerskapet inom kort för att kunna göra mer, snabbare, för att frigöra oskyldiga människor från rädsla för dessa vapen och låta dem återuppbygga sina liv”, säger Ingrid Turner, Partnerships Officer, MAG.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotta Warnhammar, AniCura, +46 706 356 560

Om Veterinärer utan gränser – Sverige
Organisationen grundades 2010 med syfte att med svensk veterinärmedicin som grund hjälpa djur och människor i världen, främst i utsatta områden. Organisationen har förutom arbetet med att stötta minröjning med hjälp av minhundar i Kambodja och Irak, även genomfört kastrations- och vaccinationsinsatser i Malawi och utbildningsinsatser i Zambia. Organisationen fokuserar på seriösa och långsiktiga projekt och växer snabbt. 

För mer information, eller för att bli medlem i VSF Sverige, vänligen besök www.vsf-sverige.org

Om MAG
MAG är en internationell människorättsorganisation som specialiserar sig på att finna och oskadliggöra landminor och odetonerade bomber i utsatta områden.

Organisationen MAG är verksam i ett område av Irak som tar emot många flyktingar från Syrien. MAG har säkerställt att flyktingläger har kunnat byggas på minfri mark och de ger även riskinformation till alla nyanlända. Sedan programmets start 1992 har MAG hjälpt omkring 1,2 miljoner människor i Irak och omhändertagit 165 328 minor och 1 975 633 bomber av olika slag. Minhundarna, som har möjlighet att säkerställa ca 20 gånger så stor area än vad som klaras manuellt, utgör en ovärderlig del i arbetet.
För mer information vänligen besök www.maginternational.org