Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura stödjer Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen

Pressmeddelande

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, inleder samarbete som huvudsponsor med Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen vars verksamhet stämmer väl överens med AniCuras värderingar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att stärka utvecklingen av hundens arbete i vården.

Vetenskapliga studier har visat att hundar har en välgörande effekt på människor och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer. Terapihundar har utbildats för att inom exempelvis skolan och på vård- och behandlingshem bidra till att skapa glädje och motivation, minska oro och ångest, förbättra minnet, muskelstyrka och finmotorik, samt öka viljan att interagera med andra människor.

Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen är en rikstäckande samlingsorganisation, som drivs som ideell förening. Föreningen verkar för att hålla en hög kvalitet på svenska terapihundsekipage, vårdhundar och andra sociala tjänstehundar och samlar utbildningsanordnare och ekipage samt håller bland annat en databas för att sammanföra ekipage med uppdragsgivare och kunder. Föreningen syftar också till att främja den skandinaviska vård- och terapihundomsorgens utveckling, tydliggöra den sociala tjänstehundens roll i vård och omsorg samt verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom området med sociala tjänstehundar.

AniCura har valt att stödja Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen då föreningen tillvaratar och utvecklar hundars förmåga att märkbart förbättra människors hälsa och välmående. Utöver finansiellt stöd hoppas AniCura också stötta föreningen genom att öka kännedomen bland kunder och medarbetare om föreningens och de sociala tjänstehundarnas arbete.

”Våra hundar är vårt viktigaste arbetsredskap, våra närmaste kollegor och våra bästa vänner. För att säkra att våra hundar alltid mår bra och kan fungera i sitt jobb har vi valt att samarbeta med AniCura. Med djursjukhus och kliniker på fler än 75 orter i Sverige, Norge och Danmark känner vi oss säkra på att AniCura alltid finns nära till hands när våra käraste kollegor behöver hjälp”, säger Öystein Johannessen Quiding, ordförande i Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen.

”Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen är en förebild gällande arbete och interaktion mellan djur och människor inom humanvården. Vi har överensstämmande värdegrund och tillsammans vill vi uppmärksamma sällskapsdjurens betydelse i vårt samhälle. Vi ser fram emot ett gott samarbete”, säger Boel Sandros, leg veterinär och kommunikatör.

Initiativ

Vi inom AniCura anser att det är naturligt att vi som ett privat företag tar initiativ för vår omvärld, våra medmänniskor och andra levande varelser. Djurens välbefinnande och hälsa ligger oss förstås särskilt varmt om hjärtat, men vi vill också värna om den värdefulla roll djur spelar i människors liv. AniCura arbetar aktivt för att främja samhällsnytta inom djurhälsa och vill stötta organisationer som delar samma filosofi och värderingar och som verkar för en ökad interaktion mellan människor och djur. Detta arbete kallar vi Initiativ.

Pågående Initiativprojekt

Sedan 2007 erbjuder AniCura Västra Djursjukhuset i samverkan med Faktum årligen fri vård av hemlösa djurägares sällskapsdjur. I Stockholm håller AniCura Gärdets Djurklinik i samarbete med Hundstallet, Stockholms Stadsmission, Svenska Djurskyddsföreningen och Svenska Hundskyddsföreningen, öppet för fri vård av hemlösas djur två gånger per år.

AniCura stödjer också Svenska Hundskyddsföreningen och Hundstallet, vars verksamhet stämmer väl överens med våra egna värderingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Boel Sandros, leg veterinär och kommunikatör AniCura, +46 705 528 210

 
Om AniCura
AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa.

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter.

Företaget består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder djursjukvård på 75 orter och har över 1 250 anställda varav 400 veterinärer. AniCura tar årligen emot fler än en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic Capital.