Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura i samarbete med Manimalis

Pressmeddelande

AniCura blir sponsor för den ideella organisationen Manimalis. Manimalis arbetar med att samla in, sammanställa och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Genom samarbetet kan AniCura bidra till en ökad kännedom i samhället kring värdet av the Human-Animal Bond.

Manimalis bildades 1990 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande samt på samhället i stort. Effekterna kan bland annat vara av känslomässig, psykologisk och fysiologisk karaktär.

I västvärlden har sällskapsdjur under flera decennier använts i stor utsträckning inom t ex vård, omsorg, skola och rättsväsendet. Manimalis har med hjälp av omfattande internationell forskning via medierna belyst djurens förmåga att påverka människor att må bättre, och under de senaste decennierna har medvetenheten kring dessa frågor ökat även i Sverige.

Manimalis sprider information om ämnesområdet Human-Animal Bond via sociala medier och sin webbplats, där även Manimalisrapporten finns för nedladdning. Därutöver sker påverkansarbete gentemot beslutsfattare för att säkerställa att nya lagar och riktlinjer inte utformas på ett sätt så de riskerar att inskränka möjligheterna att ha sällskapsdjur.

AniCura har valt att stödja Manimalis arbete då organisationen liksom vi själva sätter stort värde på djurens betydelse för människors hälsa och välbefinnande, vikten av ett ansvarsfullt djurägande samt den ökade livskvalitén som kommer av människor och djur i samverkan.

”Det känns jätteroligt att AniCura vill satsa på Manimalis. Mycket har hänt sedan vi grundades 1990 men mycket återstår att göra för att sprida kunskapen om djurens betydelse för oss människor i samhället. Därför är jag mycket glad och tacksam för att vi får resurser från en sponsor som AniCura, som förstår betydelsen av the Human-Animal Bond, den viktiga anknytningen mellan människa och djur”, säger Ulla Björnehammar, ordförande Manimalis.

”Det informations- och påverkansarbete som Manimalis utför sedan länge har stor betydelse för att de välgörande effekterna av interaktionen mellan människor och djur blir mer kända. Vi är glada över att vi genom vårt samarbete med Manimalis blir delaktiga i att the Human-Animal Bond ska få än större spridning och nya tillämpningsområden”, säger Boel Sandros, leg veterinär och kommunikatör AniCura.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulla Björnehammar, ordförande Manimalis, +46 703 223 077
Boel Sandros, leg veterinär och kommunikatör AniCura, +46 705 528 210

Initiativ

Vi inom AniCura anser att det är naturligt att vi som ett privat företag tar initiativ för vår omvärld, våra medmänniskor och andra levande varelser. Djurens välbefinnande och hälsa ligger oss förstås särskilt varmt om hjärtat, men vi vill också värna om den värdefulla roll djur spelar i människors liv.

AniCura arbetar aktivt för att främja samhällsnytta inom djurhälsa och vill stötta organisationer som delar vår filosofi och värderingar och som verkar för en ökad interaktion mellan människor och djur. Detta arbete kallar vi Initiativ.

Pågående Initiativprojekt

Sedan 2007 erbjuder AniCura Västra Djursjukhuset i samverkan med Faktum årligen fri vård av hemlösa djurägares sällskapsdjur.

I Stockholm håller AniCura Gärdets Djurklinik i samarbete med Hundstallet, Svenska Hundskydds-föreningen, Stockholms Stadsmission och Svenska Djurskyddsföreningen regelbundet öppet för fri vård av hemlösas djur.

AniCura stödjer även Svenska Hundskyddsföreningen och Hundstallet, vars verksamhet stämmer väl överens med våra egna värderingar.

AniCura är huvudsponsor för Skandinaviska Vård- och terapihundsföreningen, som verkar för att stärka utvecklingen av hundens arbete inom vård, skola och omsorg.

Vi sponsrar även Veterinärer utan Gränser som arbetar för förbättrad djur- och folkhälsa i utsatta delar av världen.

Om AniCura
AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa.

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter.

Företaget består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder djursjukvård på 75 orter och har över 1 250 anställda varav 400 veterinärer. AniCura tar årligen emot fler än en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic Capital.