Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura genomför stor utbildningssatsning för smartare antibiotikaanvändning för hundar

Pressmeddelande

Idag sprids antibiotikaresistenta bakterier snabbt över världen, mellan både människor och djur. Antibiotika bör ses som en ändlig resurs och användas smart. Därför genomförde AniCura under oktober månad en studie om antibiotikaanvändning för hundar inom företagets djursjukhus och kliniker i hela Skandinavien. Resultaten från studien fungerar som ett diskussionsunderlag för att få en ännu smartare antibiotikaförskrivning och minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Målet med undersökningen är att få en tydligare bild av vad för typ av antibiotiska preparat som skrivs ut och vilka symptom eller diagnos som ligger bakom. Undersökningen som genomfördes under oktober är unik i sitt slag och kommer att användas som underlag för AniCuras vidare arbete kring smartare antibiotikaanvändning till sällskapsdjur. Totalt samlade AniCura in data från närmare 300 observationer från fler än 40 djursjukhus och kliniker.

”Antibiotika ska aldrig ges för säkerhets skull och mardrömsscenariot är ju att vi till slut inte har någon antibiotika som fungerar på varken människor eller djur. Det viktiga är inte att minska förskrivningen, men den måste bli smartare”, säger Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura.

Idag finns inga gemensamma regler inom EU för hur antibiotika till djur ska skrivas ut och det finns få undersökningar som utreder hur antibiotika ges till sällskapsdjur. Förutom att användas internt kommer AniCura dela med sig av resultaten till veterinärkåren och till djurägare för att bidra till en ökad kunskap om antibiotikaanvändningen.

”I grunden handlar det om patientsäkerhet och det här är en viktig del i att fortsätta öka kvaliteten inom djursjukvården i Skandinavien. Med den här undersökningen vill vi förbättra patientsäkerheten i att rätt patient får rätt antibiotika och minska risken för djurägare att deras hund får antibiotika i onödan”, säger Ulrika Grönlund.

Preliminära svar

”Vi håller fortfarande på med analysarbetet men det vi kan se redan nu är att den vanligaste orsaken till att en hund får antibiotika är på grund av sårinfektioner. Här kan man fundera på om det är nödvändigt att använda antibiotika alla gånger. Vi kan också se att antibiotika som WHO kallar Critically Important Antibiotics (CIA) endast använts ett fåtal gånger, vilket är glädjande”, säger Ulrika Grönlund.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura, +46 706 387 562
ulrika.gronlund@anicuragroup.com

Om antibiotika och resistenta bakterier

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som används för att behandla bakteriesjukdomar hos människor och djur. Bakterier kan dock anpassa sig och bli resistenta, vilket betyder att de är motståndskraftiga mot ett eller flera sorters antibiotika. De bakterier som är resistenta mot flera typer av antibiotika kallas multiresistenta bakterier.

Antibiotikaresistenta bakterier kan överföras mellan människor till djur och vice versa och i takt med att våra sällskapsdjur får mer plats i hemmet och sover i våra sängar ökar riskerna. Enligt Jordbruksverket sprids resistenta bakterier i världen i alarmerande hastighet på grund av kraftig överanvändning av antibiotika och dålig hygien. Bakterierna sprids sedan genom en ökad rörlighet av både människor och djur. I flera länder i Europa har det en skett en kraftig utveckling och spridning av antibiotikaresistenta bakterier bland djur de senaste åren.

Sverige har jämfört med andra länder ett gott läge på djursidan och användningen av antibiotika minskar. Men det krävs ett stort gemensamt arbete av djurägare, djurhälsopersonal, näringens organisationer och myndigheter för att behålla det goda läget.