Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Kunden styr kvaliteten inom djursjukvården

Nyhet

Artikel i Svenskt Näringsliv 2014-01-23

”Privatvård och kvalitet. Två begrepp som tycks vara synonyma för vissa och inte alls gå ihop för andra. Vid sidan om de ibland heta diskussionerna finns en bransch som levererar kvalitativ vård hela dagarna, och som är helt och hållet privatfinansierad – nämligen djursjukvården.”

Läs hela artikeln här