Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Fri veterinärvård till hemlösas djur

Nyhet

Lördagen den 15 februari öppnar Gärdets Djurklinik i Stockholm för första gången upp portarna för fri veterinärvård till de djur som lever med en hemlös matte eller husse.

Idag lever tiotusentals personer i hela landet som hemlösa och många med sitt djur som enda sällskap i en tuff tillvaro. Ofta är hunden den enda man litar på fullt ut och som ger djurägaren trygghet och tillit.

Nytt samarbete, stort engagemang
På initiativ av Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med Gärdets Djurklinik, Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen och Stockholms stadsmission genomförs nu en gemensam satsning för samhällets mest utsatta. I projektet finns den rätta kompetensen och möjligheter att nå ut till de behövande.

“Vi ser ett stort behov och tar vårt samhällsansvar genom att hjälpa djuren. På så sätt hjälper vi även de hemlösa”, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.

Vården som kommer att ges under dagen omfattar allt från rådgivning till kontroll av öron och tänder, klippa klor och vaccinering till mer omfattande undersökningar. På plats och ideellt finns veterinärer, djursjukskötare, hundförare och volontärer som med sitt kunnande ger fri vård.

“Vi vet ännu inte hur stort behovet är i Stockholm, men flertalet har redan visat intresse för lördagens öppna klinik”, berättar Carol Ringström, enhetschef på Gärdets Djurklinik.

Fakta – fri vård utan fördömanden
Med projektet ”Fri veterinärvård till hemlösas djur” blir Gärdets Djurklinik en tillfällig fristad för alla de djurägare i Stockholm som är hemlösa och lever i samhällets marginaler. Ingen kommer att ifrågasätta djurägandet eller omhänderta djuren. Målsättningen är att ge alla sökande hjälp. Insatsen kommer att genomföras årligen vår och höst.

Kontakt:
Svenska Djurskyddsföreningen: Lillemor Wodmar, generalsekreterare 070-577 19 51
Gärdets Djurklinik: Karin Dileo, presskontakt 0708-164 240
Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen: Margite Nordenstam, verksamhetschef 070-160 16 28
Stadsmissionen: Ann McKey, verksamhetsledare 070- 425 64 90

Vänligen respektera de hemlösas intigritet och försäkra dig om att du får fotografera de som söker vård för sina djur.

För den som vill ge ett bidrag har Svenska Djurskyddsföreningen öppnat ett plusgirokonto specifikt för projektet: 69 32 68-5, ange Svenska Djurskyddsföreningen som mottagare. Pengarna går oavkortat till Fri veterinärvård för hemlösas djur.