Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Dvärgbandmasken oroar Danmarks hundägare

Nyhet

Rekommendationerna för avmaskning av hundar i Danmark ändras efter att dvärgbandmask hos räv har spridit sig i landet. Sjukdomen har tidigare påträffats i Højer i södra Danmark, men har nu hittats hos en räv cirka tio mil därifrån.

Den danska Fødevarestyrelsen rekommenderar nu att alla hundar i landet som får röra sig fritt i naturen avmaskas var fjärde vecka.

Med anledning av detta medverkade veterinär Jens Eslau, Københavns Dyrehospital, i DR2 morgon torsdagen den 13 februari 2014.

Se inslaget här. (första inslaget vid 1h 12 min och andra inslaget vid 2h och 5 min)