Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura sponsrar SM i bruks & IPO samt VM i IPO 2014

Nyhet

AniCura är stolt sponsor av SM i bruks och IPO den 29-31 augusti 2014 i Nynäshamn samt VM i IPO den 11-14 september 2014 i Malmö.

2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag finns vi på 60 orter och tar emot över en halv miljon patienter varje år. Alla djursjukhus och djurkliniker i vår familj drivs av passionerade och engagerade människor med ett stort intresse för djurens välbefinnande. Hos oss kan du få hjälp med allt från förebyggande vård och bassjukvård till avancerad kirurgi och intensivvård – förutsatt att du har fyra ben och svans.

Vi är på plats

Hundar som tränar och tävlar i höga nivåer av Bruks och IPO är som idrottsstjärnor. Det krävs en lång förberedelse och uppbyggnad för att uppnå de bästa förutsättningarna och för att undvika skador. Under evenemangen kommer vi av denna anledning att finnas på plats för din fyrbenta vän. Vårt fokus under evenemanget ligger på friskvård och förebyggande av skador.

Vi kommer att bemanna vår monter med veterinärer och djursjukskötare och du kommer att ha möjlighet att ställa frågor, köpa böcker, rehab- och träningstillbehör eller helt enkelt bara prata hund. Självklart är även du och din hund som inte deltar i tävlingarna välkomna att besöka oss i vår monter.

Läs mer om Bruks och IPO SM i Nynäshamn den 29-31 augusti

Läs mer om IPO VM i Malmö den 11-14 september

Välkommen!

Bruks

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker på såväl en appellplan som i skog och mark.

Lydnadsmomentet är ett obligatoriskt bruksprov.
På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Specialmomenten är spår, sök, rapport, patrull eller skydd.

IPO

Inom Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar;  lydnad, skyddsarbete och två olika spårprov. Samtliga avdelningar räknas med i bedömningen. Reglerna för IPO-prov är desamma över hela världen.

Inom provformerna i IPO upplevs många gånger samarbetet mellan förare och hund starkt. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa leksaken som den vill hålla greppet om.

AniCuras etiska inställning

Målet för all utbildning är att lära in det som respektive hund kan klara av. Den harmoniska samverkan mellan människa och hund är basen för alla aktiviteter, oberoende av vilken hundsport det handlar om. Människan har det etiska ansvaret vid uppfostring av hunden.

Metoderna för att uppnå uppfostrings-, utbildnings-, och träningseffekt skall alltid vara positiva och etiskt riktiga.

AniCura tar avstånd från all form av doping och oetiska träningsmetoder.