AniCura med och startar nytt nätverk för klinisk forskning

Pressmeddelande

I syfte att stärka och utveckla den svenska veterinärmedicinska kliniska forskningen startas nätverket CAReNet, Clinical Animal Research Network.

CAReNet är ett nätverk för forskare och djurhälsopersonal med särskilt intresse för forskning.

Initiativtagare till projektet är bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SLA) och AniCura.

Läs mer om CAReNet