Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura med och startar nytt nätverk för klinisk forskning

Pressmeddelande

I syfte att stärka och utveckla den svenska veterinärmedicinska kliniska forskningen startas nätverket CAReNet, Clinical Animal Research Network.

CAReNet är ett nätverk för forskare och djurhälsopersonal med särskilt intresse för forskning.

Initiativtagare till projektet är bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SLA) och AniCura.

Läs mer om CAReNet