Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura lanserar VetFamily i Sverige

Pressmeddelande

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, lanserar VetFamily i Sverige. VetFamily är ett partnerskap med unika erbjudanden kring samarbete och kvalitetsutveckling för oberoende djursjukhus och djurkliniker. Lanseringen innebär att AniCura utvidgar möjligheterna att verka för en positiv kvalitetsutveckling inom svensk djursjukvård.

VetFamily startade i Danmark år 2000 som en frivillig partnerskapskedja inom djursjukvård. Idag är 40 djursjukhus och djurkliniker i Danmark anslutna till VetFamily och intresset för medlemskap bara ökar. Verksamheter som ingår i VetFamily Danmark får stöd vad gäller kvalitetsarbete, kunskapsutveckling, inköp, marknadsföring och affärsutveckling.

Efter en mycket framgångsrik utveckling i Danmark, förvärvades VetFamily av AniCura tidigare i år. Målsättningen med den kommande svenska lanseringen är att bidra till en positiv utveckling inom svensk djursjukvård genom en attraktiv samarbetsform mellan djursjukhus och djurkliniker som vill fortsätta som oberoende verksamheter.

Anslutna medlemmar kan räkna med förbättrade inköpsvillkor och administrativ avlastning, vilket innebär mer tid till kliniskt arbete och vidareutbildning för personal. Detta skapar bättre möjligheter för en fortsatt positiv kvalitetsutveckling.

Effekterna av att ingå i VetFamily har visat sig ge mycket goda resultat. Statistik från Danmark visar också att anslutna djursjukhus och djurkliniker haft bättre ekonomisk utveckling än genomsnittet. Något Christian Hedborg, ansvarig för VetFamily Sverige, är övertygad om blir resultatet även nu.

”Det känns verkligen spännande med lanseringen av VetFamily i Sverige. Jag är övertygad om att detta är ett oerhört attraktivt partnerskap för alla fristående djursjukhus och djurkliniker som, under oberoende former, vill fortsätta att utveckla sin verksamhet och minska administration. VetFamily Sverige är helt fristående från AniCura men vi har varit kraftigt behjälpta av deras inköpsvolymer när medlemsrabatterna förhandlats”, säger Christian Hedborg.

”Det är viktigt och glädjande att AniCura är med och bidrar till en fortsatt positiv utveckling av den svenska djursjukvårdsbranschen. Genom VetFamily får många oberoende verksamheter en attraktiv samarbetsform med unika förutsättningar till fortsatt förbättring”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura, +46 730 505 050
Christian Hedborg, ansvarig VetFamily Sverige, +46 708 305 720

Om AniCura
AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag det enda Nordiska djursjukvårdsföretaget med exklusivt fokus på sällskapsdjur.

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster och behandlingar. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad och specialiserad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. Företaget erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning.

Företaget består av flera av Nordens mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder djursjukvård på 60 orter och har över 1 000 anställda. AniCura tar årligen emot en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm samt det svenska investmentbolaget Fidelio.

Mer information finns på www.anicuragroup.com