Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Västra Djursjukhuset medverkar i världsunik studie avseende allergi hos hund

Pressmeddelande

Pressrelease från Premune i samband med att de inleder en världsunik studie avseende allergi hos hund. I studien medverkar Västra Djursjukhuset, en del av Djursjukhusgruppen, tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och DjurAkuten.

“Studien, som i omfattning och utförande motsvarar en Fas-III studie, är en av de största i sitt slag och planeras tillsammans med Skandinaviens ledande experter vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), DjurAkuten AB samt Västra Djursjukhuset AB. Totalt kommer 120 valpar av två raser som löper hög risk för allergi att inkluderas i studien. Hälften av valparna kommer att ges behandling, vilket ges som droppar i munnen under de första levnadsveckorna, andra hälften fungerar som kontrollgrupp och kommer att ges placebo. Hundarna kommer att leva hos sina respektive ägare och följas i 24 månader, men redan efter 12 månader förväntas Premune kunna presentera signifikant data kring den allergiförebyggande effekten av behandlingen.

Människans bästa vän har följt i våra fotspår under tusentals år, och många av de faktorer kopplade till ökad allergiutveckling i människa är ytterst påtagliga även för hundar. Allergi utgör idag ett av de största sjukdomsområdena i hund. Prevalensen ökar kraftigt, enligt statistik från Agria Djurförsäkringar har kostnaderna kopplade till allergi ökat med 90 procent de senaste sju åren. Idag beräknas över tio procent av alla hundar, oavsett ras, lida av allergi. Inom en del raser, exempelvis bullterrier, boxer och west highland white terrier, är risken betydligt högre. De vanligaste problemen är atopiskt eksem och födoämnesallergier, vilket kräver livslång symptomlindrande behandling som inte bara sänker livskvalitén för såväl hund som ägare utan även medför höga kostnader för hundägaren.”

Läs hela pressreleasen här.