Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Djursjukhusgruppen utser Peter Dahlberg till VD och koncernchef

Pressmeddelande

Djursjukhusgruppen, Sveriges ledande koncern inom kvalificerad djursjukvård, har beslutat att utse Peter Dahlberg till ny VD och koncernchef.

Peter Dahlberg har lång erfarenhet av att leda och utveckla svenska och nordiska företag. Närmast kommer Peter från Montagu Private Equity, där han varit sedan 2004 och ansvarat för att bygga upp investeringsverksamheten i Norden. Han har bland annat varit aktiv i styrelserna för bolag som VetXX (nu en del av Dechra Veterinary Products), Logstor, Unifeeder och Hansen Protection. Tidigare arbetade Peter med bolagsrådgivning på Deutsche Bank i London. Han har även erfarenhet av att starta och bygga upp egna företag och var en av pionjärerna inom försäljning av djurartiklar på internet. Peter har en juris kandidatexamen och en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Styrelsen i Djursjukhusgruppen är övertygad om att Peters entreprenöriella, operationella och finansiella erfarenheter kommer att vara en viktig tillgång för Djursjukhusgruppen som just nu befinner sig i en expansiv fas.

”Med Peter Dahlberg får Djursjukhusgruppen en VD och koncernchef som är väl förtrogen med bolagets strategi och som under många år i ledande befattningar visat prov på handlingskraft, ledarskap och analysförmåga. Min övertygelse är att såväl bolagets anställda som dess ägare är att gratulera till denna lösning”, säger Djursjukhusgruppens styrelseordförande Katarina Martinson.

”Vi är mycket glada över att kunna presentera Peter Dahlberg som ny VD och koncernchef för Djursjukhusgruppen. Peter besitter värdefull erfarenhet av att leda bolag som befinner sig i en period av kraftig utveckling och tillväxt. Mot bakgrund av Djursjukhusgruppens allt starkare fokus på kompetens och service kommer Peters erfarenhet att vara en stor tillgång för utvecklingen av koncernens verksamhet”, säger Gabriel Fitzgerald, VD för Fidelio Capital, som är majoritetsägare till Djursjukhusgruppen.

”Jag är väldigt hedrad över utnämningen och ser fram emot att tillsammans med mina kollegor få möjlighet att fortsätta utveckla Djursjukhusgruppen och den unika position vi har”, säger Peter Dahlberg, tillträdande VD för Djursjukhusgruppen.

Peter kommer att tillträda posten som VD och koncernchef för Djursjukhusgruppen den 1 maj 2012.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Gabriel Fitzgerald, VD Fidelio Capital, 0706-352929
Peter Dahlberg, tillträdande VD Djursjukhusgruppen, 0730-505050

Om Djursjukhusgruppen
Djursjukhusgruppen är Sveriges ledande koncern inom kvalificerad djursjukvård för hund och katt. Gruppen erbjuder avancerad djursjukvård med specialiserade veterinärtjänster och modern sjukvårdsutrustning och tar emot cirka 125 000 patienter per år. Djursjukhusgruppen finns representerad genom följande sjukhus och kliniker: Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Djursjukhuset Albano i Danderyd, Västra Djursjukhuset i Göteborg, Falu Djursjukhus, Djursjukhuset i Jönköping, Gärdets Djurklinik i Stockholm, Borlängekliniken, Habo Smådjurspraktik, Nässjö Smådjurspraktik och Eksjö Smådjurspraktik.

Om Fidelio Capital
Fidelio Capital är ett investmentbolag som investerar i små till medelstora nordiska bolag med stor potential till framtida värdeskapande. Fidelio Capitals investeringsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande genom förbättrad operationell effektivitet och lönsamhetsutveckling snarare än genom finansiella konstruktioner. Målet är att skapa långsiktigt livskraftiga bolag med hög kund- och personalnöjdhet. Fidelio Capital är baserat i Stockholm.