Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Djursjukhus går samman och lägger grunden för morgondagens högkvalitativa djursjukvård

Pressmeddelande

Fidelio Capital förvärvar en aktiemajoritet i Stockholms Regiondjursjukhus AB, Västra Djursjukhuset i Göteborg AB samt Falu Djursjukhus AB. Sammangåendet skapar den ledande aktören inom svensk djursjukvård och kommer sammantaget att omfatta cirka 300 veterinärer och djursjukvårdare. Gruppen erbjuder specialiserad djursjukvård på fyra djursjukhus och två kliniker och kommer att ta emot cirka 100 000 patienter per år.

Stockholms Regiondjursjukhus, Västra Djursjukhuset och Falu Djursjukhus erbjuder avancerad djursjukvård genom att tillhandahålla specialiserade veterinärtjänster och modern sjukvårdsutrustning. Förutom basvård, intensivvård, kirurgiska ingrepp och avancerad diagnostik erbjuder sjukhusen även rehabilitering, sjukgymnastik och förebyggande vård. En samordnad verksamhet möjliggör förbättringsåtgärder såsom kompetensöverföring mellan kliniker, centraliserade och effektiviserade vårdprocesser samt ökade möjligheter till investeringar i avancerad sjukvårdsutrustning. För att säkerställa att organisationen är och förblir en attraktiv arbetsplats kommer ett stort fokus att riktas mot att kontinuerligt erbjuda möjligheter till utbildning och ökad specialisering för såväl veterinärer som djursjukvårdare.

De tidigare ägarna kommer att kvarstå som betydande minoritetsägare i den nya gruppen. Fidelio Capital ser fram emot att bidra till den framtida utvecklingen av svensk djursjukvård i samarbete med djursjukhusens medarbetare.

“De tre förvärvade bolagen är regionalt ledande och bildar tillsammans en stark plattform i en bransch med god tillväxt och utvecklingspotential. Sällskapsdjur får en alltmer central roll i hemmen och därmed ökar också efterfrågan på djursjukvårdstjänster. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningen och medarbetarna mot vår gemensamma vision att skapa en ledande nordisk aktör inom högkvalitativ djursjukvård med ökad tillgänglighet och utbud av tjänster för slutkund”, säger Gabriel Fitzgerald, Partner på Fidelio Capital.

“Vi är mycket glada över att delta vid sidan om Fidelio Capital som långsiktig investerare i den nya djursjukhusgruppen. Som grundare och tidigare ägare av Stockholms Regiondjursjukhus har det varit viktigt för oss att nå en samsyn med ny majoritetsägare kring verksamhet, strategi och långsiktighet. Med den gemensamma erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare och Fidelio Capital ser vi fram emot att vidare utveckla och förstärka kvaliteten och tillgängligheten i våra tjänster”, säger Per-Arne Rudbert, ordförande i Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

“Vi är glada över att genom denna affär ingå i Sveriges största och ledande organisation inom djursjukvård. Med ägare som fokuserar på att förbättra och effektivisera verksamheten är vi övertygade om att denna konstellation ger oss förutsättningar att utveckla och bedriva den mest högkvalitativa och avancerade djursjukvården i Sverige”, säger Robert Cikota, veterinär och delägare Västra Djursjukhuset.

“Tillsammans med Fidelio Capital delar vi en vision om att vidareutveckla svensk djursjukvård och öka utbudet av högkvalitativa sjukvårdstjänster för sällskapsdjur. Vi är övertygade om att sammangåendet kommer att gynna både våra kunder och medarbetare. Vi är glada och stolta över hur verksamheten inom Falu Djursjukhus har utvecklats och vi ser med tillförsikt på framtiden när vi nu tar nästa steg i vår utveckling”, säger Yvonne Wiberg, VD Falu Djursjukhus.

För ytterligare information kontakta:
Gabriel Fitzgerald, Fidelio Capital, 0706-352929
Lars Bjarnemark, Koncernchef, 0708-784470

Om Fidelio Capital
Fidelio Capital är ett investmentbolag som investerar i små till medelstora nordiska bolag med stor potential till framtida värdeskapande. Fidelio Capitals investeringsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande genom förbättrad operationell effektivitet och lönsamhetsutveckling snarare än genom finansiella konstruktioner. Målet är att skapa långsiktigt livskraftiga bolag med hög kundoch personalnöjdhet. Fidelio Capital är baserat i Sverige.

Om Stockholms Regiondjursjukhus
Stockholms Regiondjursjukhus med vårdenheterna i Bagarmossen, Danderyd och Gärdet erbjuder tillsammans en heltäckande djursjukvård med specialiserade veterinärer, moderna operationssalar, bilddiagnostik med datortomografi och magnetröntgen, akutvård dygnet runt och egen blodbank. Idag tar de två djursjukhusen och den nyligen öppnade kliniken på Gärdet emot ca 65 000 besök per år. Kapaciteten byggs nu ut då djursjukhuset i Danderyd nästa år flyttar till nya större specialanpassade lokaler. Stockholms Regiondjursjukhus har bland annat Sveriges mest avancerade intensivvårdsavdelning, med toppmodern utrustning för behandling och övervakning, samt en av Sveriges få blodbanker för både hund och katt.

Om Västra Djursjukhuset
Västra Djursjukhuset bedriver en avancerad djursjukvård med inriktning mot katter och hundar. Sjukhusets 12 veterinärer har lång erfarenhet och de flesta har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar. Västra Djursjukhuset erbjuder avancerad djursjukvård och har bland annat tillgång till utrustning för bilddiagnostik, avancerad laboratorieverksamhet, specialiserad tandvårdsavdelning, tre operationssalar och en rehabiliteringsavdelning.

Om Falu Djursjukhus
Falu Djursjukhus omfattar enheterna Falu Djursjukhus och Borlängekliniken som tillsammans erbjuder en modern djursjukvård, inriktad på mindre sällskapsdjur.Verksamheten omfattar drygt 50 anställda och behandlar varje år ca 20 000 patienter. Sjukvården omfattar specialutbildad personal och ett antal olika avdelningar, bland annat en specialutrustad tandvårdsavdelning, intensiv- och infektionsavdelningar, laboratorium, rehabilitering samt utrustning för avancerad bilddiagnostik.

Om svensk djursjukvård
Den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden för sällskapsdjur är en privatfinansierad och fragmenterad marknad som traditionellt bedrivits genom mindre vårdinrättningar som riktat sig till sitt närområde. I dagsläget bedriver drygt 1 200 aktiebolag och enskilda firmor runt om i landet veterinärverksamhet. Den svenska marknadens samlade omsättning beräknas vara upp mot 4 miljarder kronor per år.