Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Vår vision

AniCuras vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård. För att nå vår vision satsar vi stort på kontinuerlig utveckling av kvalitet och service.

Tillsammans

Vi är en unik familj av noga utvalda djursjukhus och kliniker med medarbetare som alla förenas i ett genuint intresse för djur och deras välbefinnande.

Vår övertygelse är att vi endast genom ett nära samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter inom olika ämnesområden kan vi skapa en ännu bättre djursjukvård i framtiden. Tillsammans kan vi mer.

Kvalitet

Utvecklingen av veterinärmedicinsk kvalitet är en central del av vår vision. För oss innebär det att vi kontinuerligt och systematiskt utvecklar och förbättrar arbetssätt, processer och metoder i våra verksamheter. Många av våra verksamheter har en historia av att leda och utveckla kvalitetsarbetet i branschen och får genom AniCura utökade resurser och stöd för sitt arbete, bland annat genom vårt koncerngemensamma program för kvalitetsutveckling.

Vi investerar långsiktigt i veterinärmedicinsk kompetensutveckling för våra medarbetare, forskning och erfarenhetsutbyten, och satsar betydande resurser på att förse våra verksamheter med modern och avancerad utrustning och teknologi.

"Tillsammans skapar vi framtidens djursjukvård genom kontinuerlig utveckling av vårdkvalitet och service"

Service

Vi eftersträvar alltid att erbjuda en förstklassig kundupplevelse för våra djurägare och remitterande veterinärer där bemötandet står i fokus och präglas av respekt, omtanke och engagemang. Det är viktigt för oss att våra besökare känner trygghet kring vår kompetens och djurets omhändertagande.

För att erbjuda hjälp till djur i behov av vård satsar vi på närvaro, ökad tillgänglighet och effektiva flöden. Många av våra verksamheter är bemannade dygnet runt.

Framtidens djursjukvård betyder att vi finns här när du behöver oss.