Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Strategi

AniCuras strategi är vår vägkarta för en bättre djursjukvård och en långsiktigt hållbar verksamhet.

Högsta tänkbara kvalitet

AniCuras ambition är att tillhandahålla högsta tänkbara veterinärmedicinska kvalitet genom kontinuerliga och systematiska förbättringar. Det kvalitetsarbete som sker lokalt på respektive djursjukhus stöds av en fortsatt utveckling och utvidgning av vårt koncerngemensamma program för medicinsk kvalitetsutveckling, QualiCura. Vi satsar på på att utveckla våra plattformar för kunskapsöverföring mellan verksamheter och individer.

Förstklassig service

AniCura ska överträffa våra kunders förväntningar på service, kundbemötande och information. Det gör vi genom att förbättra tillgängligheten hos fler djursjukhus, utveckla våra kundundersökningar och låta de mest framgångsrika djursjukhusen vara vägledande exempel. Vi utbildar våra medarbetare i kundkommunikation och stärker den digitala kundupplevelsen.

Engagerade medarbetare

AniCuras mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom djursjukvården. Att stärka ledarskapet inom AniCura är en viktig del i det. Vi utbildar nya chefer i värderingsstyrt ledarskap, utökar utbildningsprogrammen och säkerställer framgångsrika generationsskiften i våra verksamheter.

 

En effektiv vårdkedja

Genom planering och professionellt stöd för våra verksamheter arbetar vi för att säkerställa en effektiv vårdprocess utan onödiga kostnader eller väntetider för våra kunder. Det omfattar bland annat schemaläggning av personal, väntetider på djursjukhusen, svarstider på telefon och processerna vid in- och utskrivning av patienter. Vi säkerställer en rättvis struktur där varje kund bär sina egna kostnader och prissättningen är transparent. Vi identifierar de mest effektiva processerna och erbjuder våra djursjukhus stöd i att implementera dessa.

Stark partner för djursjukhus

AniCura strävar efter att vara förstahandsvalet för ägare av djursjukhus som vill utveckla sina verksamheter och bli en del av ett ledande europeiskt nätverk. Våra satsningar på att synliggöra möjligheterna inom AniCura och välkomna fler djursjukhus till AniCura är en viktig del av vår tillväxtstrategi.